Společnost Transmaraña se spoléhá na RoadEfficiency tahačů společnosti Mercedes-Benz

HOSPODÁŘSTVÍ & LOGISTIKA

Ahoj actrosi!

Donedávna nebyla ve vozovém parku společnosti Transmaraña žádná nákladní vozidla Mercedes-Benz. Španělskou spedici nakonec přesvědčily výsledky testů konceptu RoadEfficiency. Nyní Actros přispívá k úspěchům společnosti z Gijónu, která podniká v citlivé kontejnerové přepravě.

90 procent obchodního zboží v mezinárodní námořní dopravě je přepravováno v kontejnerech.

V obrovské hale slyšíme hrát rádio. S příjemnou atmosférou španělských rytmů akustických kytar a kastanět kontrastuje zvuk vodou chlazené pily na železo. Její ozubení se trpělivě prořezává přesahující příčkou přepravního zařízení, jež je zapotřebí pro tři velké kovové konstrukce, podobné mostu. Ty jsou seřazeny v zadní části skladu a mají být v kontejneru přepraveny do zámoří.Pod světlem, dopadajícím seshora, se pozinkovaná ocel stříbřitě leskne. Účel těchto podlouhlých a na koncích mírně zakřivených útvarů není na první pohled zřejmý. Ve skutečnosti se jedná o kovové těleso eskalátoru. V něm budou jednou klouzat schody, na nichž si budou užívat krátkého odpočinku zákazníci v nákupních střediscích v Pekingu, Džiddě nebo Mexiku. Než k tomu však dojde, musí být jednotlivé díly přepraveny na místo svého určení. Pokud odhlédneme od hromadně přepravovaného zboží, jako je uhlí, chemické látky nebo obilí, proběhne tato doprava, stejně jako u 90 procent všeho mezinárodního obchodního zboží, tedy po moři a v kontejnerech.


„Díky modelu Actros můžeme nyní podnikat v kontejnerové dopravě daleko efektivněji“

– Aarón Bastián González, Geschäftsführer von Transmaraña


„Přibližně 20 procent našeho obratu dosahujeme s přepravními a logistickými službami pro kontejnerovou dopravu,“ vypráví Aarón Bastián González, šéf společnosti Transmaraña. Poskytovatel spedičních a logistických služeb působí především ve španělské vnitrostátní dálkové dopravě, zajišťuje meziskladování zboží, v tomto případě eskalátorů, a přepravuje ho ve správný okamžik do kontejnerového přístavu Gijón – nebo do jakéhokoli jiného cíle či přístavu pro nalodění v Evropě.

Gijón se sice svou velikostí řadí pouze do druhé ligy kontejnerových přístavů ve Španělsku a svou pověst si vybudoval především jako dovozní přístav pro hromadné zboží, jako je železná ruda a uhlí. Přesto se obrat velkých kovových boxů od roku 2006 téměř zdesetinásobil. V roce 2017 bylo z Gijónu vysláno na cestu 66 000 TEU – tato zkratka znamená Twenty-foot Equivalent Unit a odpovídá rozměrům standardního kontejneru.

Město na atlantickém pobřeží v severním Španělsku je pro velká rejdařství, která dominují tomuto odvětví na celém světě, tzv. zásobovacím přístavem. Do něj jsou dopravovány a v něm shromažďovány kontejnery, které jsou následně přepravovány většinou na obrovských lodích z velkých evropských dopravních uzlů, jako jsou Antverpy, Rotterdam nebo i Algeciras, na jiné kontinenty. Asturské město se však může pochlubit také několika přímými zámořskými linkami do Latinské Ameriky, protože je významným přístavem pro nerostné suroviny. Zde ale funguje také dobře diverzifikované, exportně orientované podnikání pro dodavatele automobilového průmyslu, moderní zemědělství a další rozmanité, mezinárodně žádané obchodní zboží, například z odvětví sportovních potřeb.Zaměření na logistické služby.

Obchodní činnost společnosti Transmaraña v segmentu kontejnerové dopravy se donedávna soustředila na logistické služby. To zahrnovalo přípravu zásilek k přepravě a nakládání nebo vykládání kontejnerů. Nyní se Bastián angažuje také v silniční nákladní dopravě kontejnerů: „Marže zde nejsou velké, ale chceme našim zákazníkům nabídnout komplexní služby. Díky tomu mohou z naší spolehlivosti a flexibility profitovat nejen v oblastech skladování a logistiky, ale i samotné přepravy kontejnerů.“ Bastián je přesvědčen o tom, že se mu tento obchod vyplatí, protože svá nákladní vozidla může flexibilně využívat díky své pohotové flotile pro dálkovou dopravu. Výzvy v silniční nákladní dopravě kontejnerů jsou však velké. Jezdí se spíše krátké trasy, za skromné sazby přepravného a navíc do přístavů s přísnými pravidly příjezdu a krátkými časovými úseky pro dodání a vyzvednutí zboží. Kdo chce být za těchto podmínek úspěšný, potřebuje nákladní vozidla, která jsou z hlediska hospodárnosti nepřekonatelná.


Dobré partnerství. Poskytovatel služeb pro manipulaci se zbožím Marítima del Principado oceňuje flexibilitu a spolehlivost společnosti Transmaraña.
Dobré partnerství. Poskytovatel služeb pro manipulaci se zbožím Marítima del Principado oceňuje flexibilitu a spolehlivost společnosti Transmaraña.
Nepřetržitý růst. Centrála společnosti Transmaraña s čerpací stanicí a vozidlem Actros na cestě pro kontejner.
Nepřetržitý růst. Centrála společnosti Transmaraña s čerpací stanicí a vozidlem Actros na cestě pro kontejner.

Transmaraña v současnosti provozuje 41 tahačů různých značek. První zkušenosti s nákladními vozidly Mercedes-Benz učinila tato společnost až před jedním rokem. Tehdy přišlo místní zastoupení značky Mercedes-Benz na skvělý nápad poskytnout Bastiánovi testovací vozidlo Actros. Výsledkem bylo zjištění, že toto vozidlo spotřebovalo o dva litry nafty na 100 kilometrů méně než do té doby nejhospodárnější nákladní vozidlo jiné značky ve vozovém parku společnosti Transmaraña.

„To bylo skutečně pozoruhodné, protože máme velmi moderní vozový park,“ říká Bastián. „Hospodárnost modelu Actros přispěla jednoznačně k tomu, že se můžeme v cenově citlivé silniční nákladní dopravě kontejnerů angažovat s dobrými vyhlídkami na úspěch.“ Také řidiči společnosti Transmaraña přišli Actrosu na chuť a chválí komfort, jízdní dynamiku i ovladatelnost nového nákladního vozidla. Nepřekvapí tedy, že Bastián ihned po testovací jízdě zakoupil tři nová vozidla Actros 1845 a osm dalších vozidel bude dodáno v průběhu letošního roku.


Fotografie: Matthias Aletsee
Video: Martin Schneider-Lau

1 komentář

Vermutlich keine schlechte Entscheidung der spanischen Firma, denn Fahrzeuge mit dem Stern sind halt bekanntermassen alle Tage "hart im Nehmen" in allen Einsatzbelangen - weltweit 👍
Text na překlad