RoadEfficiency: vysoké využití vozidla s Mercedes-Benz Uptime

Hospodárnost a logistika

Nikdy se nezastavit.

Nová služba Mercedes-Benz Uptime informuje zákazníky na dálku o technickém stavu jejich nákladních vozidel a doporučí konkrétní kroky. Tím se zvyšuje dostupnost vozidla – zabrání se „nepojízdným vozidlům“, opravy a údržbu je možné lépe naplánovat, jak je znázorněno na příkladu přepravní společnosti Bay.

Špičkový výkon z tradice. Bratři Markus a Michael Schaafovi o rodinném podniku se švábskými ctnostmi: „Nízké celkové náklady, maximální bezpečnost a maximální dostupnost vozidla jsou v našem podnikání alfou a omegou.“

Více než 35 000 přepravních zakázek provádí každoročně Bay Logistik z Waiblingenu pro chemický průmysl. Nákladní vozidla tohoto středně velkého přepravce ze Švábska přitom přepraví kolem 600 000 tun a ujedou téměř 25 miliónů kilometrů. Zhruba 200 zaměstnanců firmy Bay mají den co den jeden společný cíl: spokojenost zákazníků.

Mezi nimi se nachází i mnoho náročných zákazníků z chemického průmyslu: sedm z deseti mezinárodních největších výrobců tohoto odvětví vkládá důvěru ve spolehlivost firmy Bay Logistik. Patří sem i velký počet malých a středních chemických podniků.

Neustále rostoucí nabídka zahrnuje přepravu a skladování tekutých i granulovaných chemických látek – bez ohledu na to, zda v obalu či bez. Vozový park, který je k tomu zapotřebí, čítá dnes více než 700 jednotek. Jeho součástí je 120 tahačů Mercedes-Benz a portfolio různých návěsů pro přepravu sypkých materiálů, tlakové kontejnery a cisternové návěsy.

Obchodní činnost firmy Bay Logistik je nyní výrazně ovlivněna stoupající koncentrací výrobních míst a snižováním finančně nákladných skladovacích kapacit chemického odvětví. Odborníci přepravují často velká množství drahých výchozích produktů. Výpadek jednoho jediného nákladního vozidla může v nejhorším případě ochromit provoz obrovské chemické továrny. Pro obchodní úspěch společnosti Bay je proto maximální dostupnost nasazených vozidel nezbytná.

K jejímu zvýšení využívá vedoucí vozového parku Sascha Schmieder a jeho kolegové již rok a půl v rámci pilotního projektu novou službu Mercedes-Benz Uptime. Pro „Mercedes-Benz Transport“ vysvětluje funkčnost a užitek na základě tří příkladů z praxe.

Vedoucí vozového parku Sascha Schmieder o Mercedes-Benz Uptime:
„Znáte to z formule 1: box ví už dávno před řidičem, že s nákladním vozem není něco v pořádku – inteligentní vyhodnocení diagnostických údajů je dost často klíčem k vítězství. Tak je tomu i u Mercedes-Benz Uptime. Služba informuje o technickém zdravotním stavu našich tahačů. Během několika minut po výskytu poruchy u nákladního vozu obdržím informace vztahující se k události. Kromě toho jsem informován o nadcházejících reakcích vozidla, jako je snížení výkonu nebo omezení rychlosti, a o doporučených krocích, které směřují k vyřešení. Díky včasným informacím získám čas, který je obvykle nezbytný k tomu, aby vozidlo nezůstalo stát a přepravní úloha byla ještě včas splněna, a aby se zamezilo zbytečným dodatečným nákladům.“


Okamžité rozpoznání nezbytné opravy, zamezení výpadků.

A takhle to funguje.

Mercedes-Benz Uptime pravidelně na dálku kontroluje stav systémů vozidla. Pokud hrozí výpadek nákladního vozidla, je neprodleně informováno zákaznické centrum v Maastrichtu, Nizozemsko. Odtud je ihned proveden hovor s kontaktní osobou ve firmě, kterou zákazník určil. Zaměstnanci CAC navrhnou konkrétní doporučené kroky a společně s firmou projednají možnosti, aby zabránili výpadku nákladního vozidla a zahájili nápravu.

Pokud je nutné provést opravu okamžitě, je dohodnuta zastávka v servisku na plánované trase nákladního vozu. CAC označí příslušná servisní střediska, vyjasní jejich časové možnosti a informuje se dokonce i o tom, zda jsou požadované díly na skladě. Následně může být po dohodě se zákazníkem pověřen vhodný servis provedením konkrétní zakázky na opravu a připravit se na ni.

Tyto procesy jsou sladěny s plánovanými časy nakládky a vykládky jízdní soupravy. V ideálním případě je oprava sjednána na dobu, kdy musí řidič dodržet povinnou přestávku v řízení. Tak se z největší části lze vyvarovat narušení přepravní zakázky.

Včas rozpoznaná porucha. Nesprávně pracující snímač spustil chybové hlášení ve vozidle. Opravář nákladních vozidel Sebastian Übele z autosalonu Lorinser mohl pro nákladní vozidlo Jana Hettlinga opatřit potřebný nákladní díl, dříve než by vozidlo muselo mimořádně zůstat stát.

To jsou slova vedoucího vozového parku:
„Díky Mercedes-Benz Uptime získáme přesné informace a čas pro řešení dříve, než se přepravní úloha nezdaří. Vzpomínám si na jeden případ, v kterém jedno z našich nákladních vozidel zobrazovalo chybu. Náhradní díl ale nebyl v nejbližší pobočce k dispozici. Protože jsme měli termínované zboží, byl náhradní díl odeslán do pobočky ve Frechenu. Tam mohlo naše nákladní vozidlo ještě dojet. Když dorazilo do Frechenu, byl náhradní díl již na místě. Oprava trvala pouze dvě hodiny a my jsme ještě včas dorazili k zákazníkovi. Jindy jsem od CAC obdržel hovor kvůli defektu snímače plnicího tlaku a teploty. Zaměstnankyně asistenční služby byla velmi kompetentní a navrhla různá řešení. Nakonec jsme mohli snímač vyměnit v našem vlastním servisu, aniž by došlo ke zdržení.“


Neprodlené navázání kontaktu. Zákaznické asistenční středisko (CAC) informuje vedoucího vozového parku Saschu Schmiedera o defektu v sacím systému motoru v jednom z jeho nákladních vozů. Společně prodiskutují další postup. Pomocí CAC je sjednána návštěva servisu v co nejbližším termínu a je informován řidič.
Neprodlené navázání kontaktu. Zákaznické asistenční středisko (CAC) informuje vedoucího vozového parku Saschu Schmiedera o defektu v sacím systému motoru v jednom z jeho nákladních vozů. Společně prodiskutují další postup. Pomocí CAC je sjednána návštěva servisu v co nejbližším termínu a je informován řidič.
Rychlá oprava. Během přestávky řidiče odstranil mechanik nákladních vozidel Sebastian Übele poruchu. Práce byly optimálně připraveny, protože hlášení diagnostického softwaru obsahovalo všechny příslušné informace. Řidič Jan Hettling může svou trasu dokončit podle plánu a informuje vedoucího vozového parku.
Rychlá oprava. Během přestávky řidiče odstranil mechanik nákladních vozidel Sebastian Übele poruchu. Práce byly optimálně připraveny, protože hlášení diagnostického softwaru obsahovalo všechny příslušné informace. Řidič Jan Hettling může svou trasu dokončit podle plánu a informuje vedoucího vozového parku.
Nejlepší příprava. Mechanik nákladních vozů autosalonu Lorinser se seznámil s diagnostickými údaji Actrosu a poruchou díky službě Mercedes-Benz Uptime ještě dříve, než k němu vůz dorazil. Vhodné nářadí a náhradní díly jsou k dispozici, takže oprava může být provedena ihned.
Nejlepší příprava. Mechanik nákladních vozů autosalonu Lorinser se seznámil s diagnostickými údaji Actrosu a poruchou díky službě Mercedes-Benz Uptime ještě dříve, než k němu vůz dorazil. Vhodné nářadí a náhradní díly jsou k dispozici, takže oprava může být provedena ihned.
Včasné pokračování v jízdě. Výměna defektního snímače trvala pouhých 30 minut. Jan Hettling a jeho Actros jsou zavčas opět na cestě. Pokud by náhradní díl neměl k dispozici Lorinser, nýbrž jiný servis, přesměrovala by služba Mercedes-Benz Uptime vozidlo do tohoto servisu.
Včasné pokračování v jízdě. Výměna defektního snímače trvala pouhých 30 minut. Jan Hettling a jeho Actros jsou zavčas opět na cestě. Pokud by náhradní díl neměl k dispozici Lorinser, nýbrž jiný servis, přesměrovala by služba Mercedes-Benz Uptime vozidlo do tohoto servisu.

Informování v reálném čase, usnadnění opravy.

A takhle to funguje.

Diagnostický software nákladního vozu oznámí problém, který ale může vyřešit řidič sám, pokud se dozví, o co přesně se jedná a co musí na místě udělat, aby byla zjednána náprava. Může se tak například jednat o nutnou manuální regeneraci filtru pevných částic nebo o pneumatiku s nízkým tlakem vzduchu.

Události a reakce řidiče shromažďuje Mercedes-Benz Uptime a poskytuje je osobě zodpovědné za vozový park na online zákaznickém portále a prostřednictvím e-mailu. Online portál služby Mercedes-Benz Uptime tak zavčas odhalí skryté problémy a potenciální příčiny poruchy.

Využití dalších potenciálů – management přepravy FleetBoard.

Efektivní komunikace s řidičem je dnes víc než jen obyčejné telefonování. Řešení, která FleetBoard nabízí v oblasti řízení přepravy, napomáhají ke zjednodušení procesů a k udržení co nejnižších nákladů na koordinaci. Manažeři vozového parku, kteří své nákladní vozy řídí pomocí FleetBoard, mohou přímo u počítače plánovat zakázky, sestavovat optimální trasy a zasílat je spolu se všemi dodatečnými informacemi do DispoPilot řidiče.

Stavová hlášení , která lze přitom flexibilně a individuálně podle přepravního úkolu konfigurovat, pomáhají řidiči evidovat informace týkající se zakázky, trasy nebo balíků. Kompletní proces přepravy je efektivně ovládán pomocí plynulé výměny informací. Prostřednictvím systému FleetBoard WebServices je management přepravy FleetBoard plynule integrován do softwaru společnosti. Touto cestou lze zpracovávat data získaná od řidiče přímo tam, kde jsou potřeba. To vše zabraňuje zbytečným čekacím dobám a minimalizuje chyby, takže nákladní automobily a řidiči stráví co nejvíce času při jízdě a přepravě.

To jsou slova vedoucího vozového parku:
„Upozornění aplikace Mercedes-Benz Uptime k prevenci defektů a zbytečných pobytů v servisu kvůli údržbě nelze vyvážit zlatem. Jeden z našich řidičů měl zrovna nedávno chybové hlášení na displeji, které upozorňovalo na problémy s dodatečnou úpravou výfukových plynů. V tomto případě se může stát, že bude nákladní vozidlo automaticky přibrzděno na 25 km/h, protože hodnoty výfukových plynů případně již nejsou v souladu se zákonem. Od CAC jsme obdrželi pokyny, že by řidič mohl v kokpitu provést manuální regeneraci filtru pevných částic, tyto pokyny jsme mu předali a přepravní zakázka byla zachráněna. Pomocí kompaktního přehledu hlášení Mercedes-Benz Uptime ke každému jednotlivému vozidlu můžeme navíc mnohem dříve a lépe reagovat na vleklé poruchy – což šetří náklady. Pokud například více řidičů u stejného vozidla vždy doplňuje vzduch, je to známkou toho, že zde hrozí nebezpečné a drahé poškození pneumatiky. Já se o tom dozvím a mohu se postarat o nápravu.“


Pravidelná péče. Mercedes-Benz Uptime pečlivě vyhodnotí profil použití nákladního vozu. Na doporučení služby spustil Jan Hettling manuálně regeneraci filtru pevných částic. Kdyby nebyl filtr zavčas regenerován například proto, že byla automatická regenerace několikrát přerušena, je od určitého stupně naplnění návštěva v servisu bezpodmínečně nutná.
Pravidelná péče. Mercedes-Benz Uptime pečlivě vyhodnotí profil použití nákladního vozu. Na doporučení služby spustil Jan Hettling manuálně regeneraci filtru pevných částic. Kdyby nebyl filtr zavčas regenerován například proto, že byla automatická regenerace několikrát přerušena, je od určitého stupně naplnění návštěva v servisu bezpodmínečně nutná.
Rychlá náprava. Po hlášení na displeji svého Actrosu zkontroluje řidič Jan Hettling tlak vzduchu v pneumatikách přední nápravy. Na pozadí poskytne Mercedes-Benz Uptime vedoucímu vozového parku Saschovi Schmiederovi prostřednictvím online zákaznického portálu veškeré podrobnosti ke ztrátě tlaku vzduchu.
Rychlá náprava. Po hlášení na displeji svého Actrosu zkontroluje řidič Jan Hettling tlak vzduchu v pneumatikách přední nápravy. Na pozadí poskytne Mercedes-Benz Uptime vedoucímu vozového parku Saschovi Schmiederovi prostřednictvím online zákaznického portálu veškeré podrobnosti ke ztrátě tlaku vzduchu.

Optimální plánování oprav a údržby.

A takhle to funguje.

Všechny údržby a opravy, které nemusí být vyřízeny ihned, mohou být díky Mercedes-Benz Uptime provedeny efektivněji. Přitom jde například o opakující se údržby jako výměna brzdového obložení, maziv nebo filtrů, ale také o poškození komfortních funkcí jako například klimatizace.

Informace o tom zasílá Mercedes-Benz Uptime automaticky zvolenému servisnímu partnerovi Mercedes-Benz. Ten na základě všech údajů optimálně propojí očekávané opravy a údržby, aktivně kontaktuje zákazníka a sjedná s ním zavčas termín, který je co nejlépe sladěn s plánováním tras a očekávanými rozsahy údržby. Tím se minimalizuje počet pobytů v servisu a tím prostojů a zvyšuje současně dostupnost vozidla.

Mercedes-Benz Uptime shromažďuje navíc informace o takových parametrech, které nemají vliv na jízdní funkci ani nevyžadují pozdější opravu. Patří mezi ně například informace o dobách, v kterých řidič neřídí vozidlo hospodárně. Vedoucího vozového parku tak může poskytnout řidičům přesnou zpětnou vazbu a případně se postarat o opatření k nápravě.

To jsou slova vedoucího vozového parku:
„Konsolidované zprávy Mercedes-Benz Uptime ke každému z našich vozidel jsou velmi cenné. Na základě podrobných informací k všeobecného technickému stavu a nastávajícího požadavku na provedení servisních prací mohu nápadné kandidáty zavčas vyměnit nebo poslat do servisu, než vzniknou mnohem nákladnější opravy. Kromě toho podporuje služba při kontrole našich standardů týkajících se hospodárné jízdy. To je ta pravá výhoda oproti konkurenci. I řidiči jsou s Mercedes-Benz Uptime velmi spokojeni. Neplánované prostoje se celkem vzato staly minulostí. A kdyby přece jen bylo nutné poslat vůz do servisu, pak je vše perfektně připraveno a vše se odvíjí velmi rychle.“

Perfektní načasování. Opravy a údržba se díky Mercedes-Benz Uptime stávají perfektně načasovanou zastávkou v boxech – v co nejkratší době je nákladní vozidlo opět na silnici.
Perfektní načasování. Opravy a údržba se díky Mercedes-Benz Uptime stávají perfektně načasovanou zastávkou v boxech – v co nejkratší době je nákladní vozidlo opět na silnici.
Vždy v obraze. Prostřednictvím online zákaznického portálu služby Mercede-Benz Uptime monitoruje vedoucí vozového parku Sascha Schmieder (vl.) stav svého vozového parku. Odtud sjednává nadcházející termín údržby a kombinuje ho s nezbytnou opravou klimatizace.
Vždy v obraze. Prostřednictvím online zákaznického portálu služby Mercede-Benz Uptime monitoruje vedoucí vozového parku Sascha Schmieder (vl.) stav svého vozového parku. Odtud sjednává nadcházející termín údržby a kombinuje ho s nezbytnou opravou klimatizace.
Optimální zásobování náhradními díly. Pokud není náhradní díl skladem, vydá se po sjednání pevného servisního termínu požadovaný díl díky Mercedes-Benz Uptime neprodleně na cestu do podnikového servisu nebo k servisnímu partnerovi Mercedes-Benz. Servisní technici jsou proto včas před příjezdem nákladního vozu optimálně připraveni na nadcházející práce.
Optimální zásobování náhradními díly. Pokud není náhradní díl skladem, vydá se po sjednání pevného servisního termínu požadovaný díl díky Mercedes-Benz Uptime neprodleně na cestu do podnikového servisu nebo k servisnímu partnerovi Mercedes-Benz. Servisní technici jsou proto včas před příjezdem nákladního vozu optimálně připraveni na nadcházející práce.

Fotografie: Matthias Aletsee

Mercedes-Benz RoadEfficiency

Dosud žádné komentáře