Automatiseret kørsel – mere sikkerhed og aflastning for chauffører

Fremtidens mobilitet

Working on a dream.

På vejen mod ulykkesfri kørsel overbeviser lastbilerne fra Mercedes-Benz med innovative hjælpesystemer – for eksempel med den enestående højresvingsassistent.

Udvikling af Active Brake Assist 4.

„Agere i stedet for at reagere“, sådan lyder devisen på vejen mod størst mulig sikkerhed. Højresvingsassistenten blev indført allerede i 2016. Systemet kan beskytte fodgængere og cyklister effektivt, fordi det i forbindelse med højresving i god tid advarer chaufføren optisk og akustisk før en truende kollision. På den måde er der mere tid til en eventuelt nødvendig opbremsning.


17 kommentarer