RoadEfficiency: høj køretøjsudnyttelse med Mercedes-Benz Uptime

Økonomi & logistik

Aldrig havarere.

Den nye service Mercedes-Benz Uptime informerer på afstand kunden om din lastbils tekniske tilstand og giver konkrete handlingsforslag. Det optimerer køretøjets effektive driftstid – det forhindres, at dit køretøj havarerer, og reparation og serviceeftersyn kan bedre planlægges, hvilket eksemplet fra Spedition Bay viser.

Tradition for toppræstationer. Brødrene Markus og Michael Schaaf om deres familievirksomhed med schwäbiske dyder: "Lave samlede omkostninger, optimal sikkerhed og maksimal effektiv driftstid for køretøjerne er alfa omega i vores forretning."


Bay Logistik fra Waiblingen udfører hvert år over 35 000 transportopgaver for den kemiske industri. Speditionsfirmaets lastbiler transporterer således ca. 600 000 tons gods og tilbagelægger omkring 25 mio. kilometer. Omtrent 200 medarbejdere hos Bay har dag for dag et fælles mål for øje: tilfredse kunder.

Blandt disse er der talrige kunder fra den kemiske industri; kunder, som stiller store krav: Syv af de ti største internationale producenter inden for branchen har tiltro til Bay Logistik og dets pålidelighed. Hertil kommer en lang række mindre og mellemstore kemivirksomheder.

Det stadigt voksende serviceudbud omfatter transport og opbevaring af flydende og granulerede kemikalier, hvad enten de er i løs vægt eller forpakket. Til det formål råder speditionsfirmaet over en vognpark på mere end 700 enheder. Vognparken består af 120 Mercedes-Benz lastbiler og forskellige silo- og tankvogne samt trykcontainere.

For øjeblikket påvirkes Bay Logistiks forretning i høj grad af den stigende koncentration af produktionssteder og reduktionen af omkostningsintensive lagerkapaciteter inden for kemibranchen. Bay Logistik transporterer ofte store mængder af dyre udgangsmaterialer. Hvis en enkelt lastbil bryder sammen, kan det i værste fald få en stor kemifabrik til at gå i stå. Derfor sikrer en optimal udnyttelse af de anvendte køretøjer, at Bay kan køre en vellykket forretning.

For at øge denne udnyttelse har Sascha Schmieder, leder af vognparken, og hans kollegaer allerede i halvandet år anvendt den nye tjeneste Mercedes-Benz Uptime som led i et pilotprojekt. For "Mercedes-Benz Transport" forklarer han tjenestens funktion og anvendelighed ved hjælp af nedenstående tre konkrete eksempler.

Vognparkleder Sascha Schmieder om Mercedes-Benz: 
"Man kender det fra Formel 1: I pitten ved man, allerede inden det går op for chaufføren, at der er noget i vejen med bilen – den intelligente vurdering af diagnosedataene er ofte nøglen til sejr. Sådan er det også med Mercedes-Benz Uptime. Tjenesten informerer mig om vores lastbilers tekniske tilstand. Få minutter efter at der er forekommet en fejl i lastbilen, modtager jeg hændelsesrelaterede oplysninger. Derudover får jeg information om forestående køretøjsreaktioner som fx ydelsesreduktion eller hastighedsbegrænsning og en anbefaling til en løsningsorienteret handling. Som følge af den information, som jeg får på et tidligt tidspunkt, har jeg den tid til rådighed, der som regel er nødvendig til at forhindre, at lastbiler havarerer, og til at udføre transportordren til tiden og undgå unødvendige ekstra omkostninger."


Registrere påkrævede reparationer med det samme, forhindre køretøjsdefekter.

Sådan fungerer det.

Mercedes-Benz Uptime kontrollerer kontinuerligt på afstand status for køretøjssystemerne. Hvis der er akut risiko for defekt på en lastbil, informeres Customer Assistance Center i Maastricht, Nederlandene, omgående herom. Herfra foretages der straks et opkald til en af kunden udvalgt kontaktperson i virksomheden. Medarbejderne hos CAC kommer med et konkret handlingsforslag og vurderer sammen med virksomheden mulighederne for at undgå, at lastbilen får en defekt, og indleder afhjælpningen.

Hvis det er nødvendigt at foretage reparation med det samme, aftales det, at lastbilen skal standse ved et værksted langs den planlagte rute. CAC udpeger relevante serviceværksteder, undersøger, om værkstedet har tid til at udføre reparationen, og undersøger endda via værkstedets lager, om værkstedet har de nødvendige reservedele hjemme. Herefter kan der efter aftale med kunden rettes kontakt til et relevant værksted, som informeres om de konkrete reparationsopgaver og allerede kan forberede sig på reparationen.

Disse processer afstemmes med lastbilens planlagte tidspunkter for læsning og aflæsning. Ideelt set udføres reparationen på et tidspunkt, hvor chaufføren har hviletid. På den måde kan man i stor udstrækning undgå, at der opstår problemer i forhold til transportordren.

Forhindre at lastbilen havarerer. En sensor, der ikke virkede korrekt, udløste en fejlmeddelelse i lastbilen. Lastbilmekaniker Sebastian Übele fra Autohaus Lorinser kunne udskifte den nødvendige reservedel i Jan Hettlings lastbil, inden køretøjet ville have havareret uplanmæssigt.


Vognparklederen siger:
"Med Mercedes-Benz Uptime får vi nøjagtige oplysninger og tid til at finde en løsning, inden transportordren mislykkes. Jeg kan huske et tilfælde, hvor der i en af vores lastbiler blev vist en fejl. På den nærmeste afdeling var reservedelen imidlertid ikke på lager. Da vi havde læsset gods, der skulle leveres på et bestemt tidspunkt, blev reservedelen sendt til afdelingen i Frechen. Vores lastbil kunne godt fortsætte derhen. Da lastbilen ankom til Frechen, var reservedelen allerede på stedet. Reparationen varede kun to timer, og vi ankom til tiden hos kunden. En anden gang fik jeg et opkald fra CAC på grund af en defekt ladetryk- og temperatursensor. Den kvindelige medarbejder hos nødtjenesten var meget kompetent og kom med forskellige løsningsforslag. Til sidst kunne vi få udskiftet sensoren på værkstedet i vores hjemby, uden at det gav forsinkelser."


Oprette kontakt med det samme. Customer Assistance Center (CAC) informerer vognparklederen Sascha Schmieder om en defekt i indsugningssystemet i motoren på en af hans lastbiler. I fællesskab drøftes det, hvad der nu skal ske. Ved hjælp af CAC planlægges et snarligt værkstedsophold, og chaufføren informeres herom.
Oprette kontakt med det samme. Customer Assistance Center (CAC) informerer vognparklederen Sascha Schmieder om en defekt i indsugningssystemet i motoren på en af hans lastbiler. I fællesskab drøftes det, hvad der nu skal ske. Ved hjælp af CAC planlægges et snarligt værkstedsophold, og chaufføren informeres herom.
Hurtig reparation. Mens chaufføren holder hvilepause, afhjælper lastbilmekaniker Sebastian Übele fejlen. Opgaven var forberedt optimalt, fordi meddelelsen fra diagnosesoftwaren indeholdt alle relevante oplysninger. Chauffør Jan Hettling kan derfor fortsætte sin tur som planlagt og informerer sin vognparkleder herom.
Hurtig reparation. Mens chaufføren holder hvilepause, afhjælper lastbilmekaniker Sebastian Übele fejlen. Opgaven var forberedt optimalt, fordi meddelelsen fra diagnosesoftwaren indeholdt alle relevante oplysninger. Chauffør Jan Hettling kan derfor fortsætte sin tur som planlagt og informerer sin vognparkleder herom.
Optimal forberedelse. Takket være Mercedes-Benz Uptime kender lastbilmekanikeren hos Autohaus Lorinser diagnosedataene for Actros og defekten, inden lastbilen kommer ind til ham på værkstedet. Passende værktøj og reservedele er på stedet, så reparationen kan ske med det samme.
Optimal forberedelse. Takket være Mercedes-Benz Uptime kender lastbilmekanikeren hos Autohaus Lorinser diagnosedataene for Actros og defekten, inden lastbilen kommer ind til ham på værkstedet. Passende værktøj og reservedele er på stedet, så reparationen kan ske med det samme.
Fortsat kørsel til tiden. Det tog kun 30 minutter at udskifte den defekte sensor. Jan Hettling og hans Actros fortsætter turen til tiden. Hvis Lorinser ikke havde haft reservedelen på lager, men den havde været på lager på et andet værksted, ville Mercedes-Benz Uptime have omdirigeret køretøjet derhen.
Fortsat kørsel til tiden. Det tog kun 30 minutter at udskifte den defekte sensor. Jan Hettling og hans Actros fortsætter turen til tiden. Hvis Lorinser ikke havde haft reservedelen på lager, men den havde været på lager på et andet værksted, ville Mercedes-Benz Uptime have omdirigeret køretøjet derhen.

Informere i realtid, gøre det nemmere at udføre reparationen.

Sådan fungerer det.

Lastbilens diagnosesoftware registrerer et problem, som chaufføren dog selv kan løse med det samme, hvis han får nøjagtig information om, hvilken fejl der er tale om, og hvad han skal gøre på stedet for at skaffe afhjælpning. Der kan fx være tale om en nødvendig manuel regenerering af et dieselpartikelfilter eller om et dæk med for lavt lufttryk.

Hændelserne og chaufførernes reaktioner registreres af Mercedes-Benz Uptime og stilles til rådighed for den ansvarlige person for vognparken i online-kundeportalen og sendes til denne person pr. e-mail. Online-portalen i Mercedes-Benz Uptime gør således i god tid skjulte problemer og potentielle uheldsårsager synlige.

Udnytte yderligere potentialer – FleetBoard transportstyring.

I dag er effektiv kommunikation med chaufføren meget mere end blot en telefonsamtale. Transportstyringsløsninger fra FleetBoard hjælper med at forenkle processer og at holde koordinationsforbruget så lavt som muligt. Vognparkledere, som styrer lastbilerne med FleetBoard, kan planlægge deres ordrer direkte på pc'en, sammensætte optimale ture og med et tryk på en knap sende disse ture med alle ekstra informationer til chaufførernes DispoPilots. Statusmeddelelser kan konfigureres fleksibelt og individuelt alt efter transportopgave og hjælper chaufførerne med at registrere informationerne ordre-, tur- eller pakkerelateret.

Hele transportprocessen styres effektivt ved hjælp af den gnidningsløse kommunikation. Ved hjælp af FleetBoard WebServices integreres FleetBoard-transportstyring desuden trådløst i virksomhedens egen software. På denne måde kan de data, som chaufføren har registreret, viderebearbejdes direkte dér, hvor der er brug for dem. Alt dette forhindrer unødvendig ventetid og minimerer fejl, således at lastbilen og chaufføren kan bruge så meget tid som muligt på kørsel og transport.

Vognparklederen siger:
"Oplysningerne fra Mercedes-Benz Uptime til at undgå fejl og unødvendige serviceeftersyn på værkstedet er guld værd. En af vores chauffører fik for nylig en fejlmeddelelse i displayet, der antydede problemer med udstødningsefterbehandlingen. I et sådant tilfælde kan det være, at køretøjets hastighed automatisk reduceres til 25 km/h, fordi udstødningsgasværdierne muligvis ikke længere overholder de lovmæssige bestemmelser. Vi fik så en besked fra CAC om, at chaufføren kunne udføre regenereringen af dieselpartikelfiltret manuelt i cockpittet, og transportordren blev således opfyldt. Ved hjælp af en kompakt oversigt over Mercedes-Benz Uptime-meddelelser for hvert enkelt køretøj kan vi desuden reagere meget tidligere og bedre på snigende fejl – på den måde sparer vi penge. Hvis eksempelvis flere chauffører altid må efterfylde luft på det samme køretøj, tyder det på, at der her er risko for en farlig og dyr punktering. Jeg får så besked herom og kan sørge for afhjælpning."

Regelmæssig pleje. Mercedes-Benz Uptime vurderer omhyggeligt lastbilens anvendelsesprofil. Efter anbefaling fra servicen indledte Jan Hettling manuelt regenereringen af dieselpartikelfiltret. Hvis det ikke regenereres i god tid, fx fordi den automatiske regenerering blev afbrudt flere gange, er et værkstedsbesøg absolut nødvendigt fra en bestemt påfyldningsstand.
Regelmæssig pleje. Mercedes-Benz Uptime vurderer omhyggeligt lastbilens anvendelsesprofil. Efter anbefaling fra servicen indledte Jan Hettling manuelt regenereringen af dieselpartikelfiltret. Hvis det ikke regenereres i god tid, fx fordi den automatiske regenerering blev afbrudt flere gange, er et værkstedsbesøg absolut nødvendigt fra en bestemt påfyldningsstand.
Hurtig afhjælpning. Efter meddelelsen i displayet på hans Actros kontrollerer chauffør Jan Hettling dæktrykket på forakslen. I baggrunden stiller Mercedes-Benz Uptime samtlige detaljer om tryktabet til rådighed for vognparkleder Sascha Schmieder via online-kundeportalen.
Hurtig afhjælpning. Efter meddelelsen i displayet på hans Actros kontrollerer chauffør Jan Hettling dæktrykket på forakslen. I baggrunden stiller Mercedes-Benz Uptime samtlige detaljer om tryktabet til rådighed for vognparkleder Sascha Schmieder via online-kundeportalen.

Planlægge reparationer og serviceeftersyn optimalt.

Sådan fungerer det.

Alle serviceeftersyn og reparationer, som ikke skal udføres med det samme, kan gennemføres mere effektivt med Mercedes-Benz Uptime. Der er i den forbindelse tale om eksempelvis gentagne serviceeftersyn som fx udskiftning af bremsebelægninger, smøremidler eller filtre, men også om fejl på komfortfunktioner som fx klimaanlægget.

Mercedes-Benz Uptime overfører automatisk oplysningerne herom til den af kunden valgte Mercedes-Benz servicepartner. Denne sammensætter på grundlag af alle data så godt som muligt de nødvendige reparations- og servicearbejder, kontakter aktivt kunden og aftaler med denne i god tid et tidspunkt, der er optimalt afstemt planlægningen af ture og de nødvendige servicebehov. Herved reduceres antallet af værkstedsophold og følgelig stilstandstiden, og samtidig øges køretøjets tilgængelighed.

Derudover samler Mercedes-Benz Uptime oplysninger om de parametre, som hverken har indflydelse på kørselsfunktionen eller kræver reparation på et senere tidspunkt. Hertil hører eksempelvis oplysninger om de tidspunkter, hvor chaufføren kører uøkonomisk. Herved får vognparklederen optimale muligheder for at give chaufførerne nøjagtig feedback og eventuelt sørge for afhjælpningsforanstaltninger.

Vognparklederen siger:
"De konsoliderede Mercedes-Benz Uptime-rapporter om hvert af vores køretøjer er ekstremt vigtige. Ved hjælp af de detaljerede oplysninger om lastbilernes generelle tilstand og om forestående servicebehov kan jeg i god tid udskifte de pågældende lastbiler eller få dem kørt på værksted, inden der bliver behov for dyre reparationer. Desuden understøtter tjenesten økonomisk kørsel ved overvågning af vores standards. Det er en reel konkurrencefordel. Også chaufførerne er meget tilfredse med Mercedes-Benz Uptime. Ikke-planlagte stilstandstider er som regel fortid. Og hvis der undertiden er noget, der skal ordnes på værkstedet, er alt optimalt forberedt, så reparationen kan udføres hurtigt."

Perfekt i takt. Reparation og service bliver takket være Mercedes-Benz Uptime til stop i minutiøs takt – på kort tid er lastbilen igen ude at køre.
Perfekt i takt. Reparation og service bliver takket være Mercedes-Benz Uptime til stop i minutiøs takt – på kort tid er lastbilen igen ude at køre.
Vær altid informeret. Via online-kundeportalen i Mercedes-Benz Uptime overvåge vognparkleder Sascha Schmieder (l.) lastbilernes tilstand. Herfra aftaler han et forestående servicetidspunkt og kombinerer det med en nødvendig reparation af klimaanlægget.
Vær altid informeret. Via online-kundeportalen i Mercedes-Benz Uptime overvåge vognparkleder Sascha Schmieder (l.) lastbilernes tilstand. Herfra aftaler han et forestående servicetidspunkt og kombinerer det med en nødvendig reparation af klimaanlægget.
Optimal forsyning af reservedele. Hvis en reservedel ikke er på lager, bliver den påkrævede reservedel efter fastsættelse af et servicetidspunkt omgående sendt til virksomhedens eget værksted eller til den pågældende Mercedes-Benz servicepartner ved hjælp af Mercedes-Benz Uptime. Mekanikerne er således i god tid optimalt forberedt på det forestående arbejde, inden lastbilerne ankommer.
Optimal forsyning af reservedele. Hvis en reservedel ikke er på lager, bliver den påkrævede reservedel efter fastsættelse af et servicetidspunkt omgående sendt til virksomhedens eget værksted eller til den pågældende Mercedes-Benz servicepartner ved hjælp af Mercedes-Benz Uptime. Mekanikerne er således i god tid optimalt forberedt på det forestående arbejde, inden lastbilerne ankommer.

Billeder: Matthias Aletsee

Mere information om emnet RoadEfficiency

Endnu ingen kommentarer