Περιοδικό

Το RoadStars παρουσιάζει: ο Robert Pfeiffer και το μοναδικό Actros του.

Το RoadStars παρουσιάζει: ο Robert Pfeiffer και το μοναδικό Actros του.

1/10
Το RoadStars παρουσιάζει: Ο Maximilian Ziegler και το 4αξονικό Actros light.

Το RoadStars παρουσιάζει: Ο Maximilian Ziegler και το 4αξονικό Actros light.

2/10
Το RoadStars παρουσιάζει: Ο Gordon Güde μεταδίδει τις οδηγικές γνώσεις του στους μαθητές.

Το RoadStars παρουσιάζει: Ο Gordon Güde μεταδίδει τις οδηγικές γνώσεις του στους μαθητές.

3/10
Το RoadStars παρουσιάζει: Ο Guido Mittelhesper και το LP 813 του.

Το RoadStars παρουσιάζει: Ο Guido Mittelhesper και το LP 813 του.

4/10
Το RoadStars παρουσιάζει: ο Remi Menger και τα σχέδια φορτηγών του.

Το RoadStars παρουσιάζει: ο Remi Menger και τα σχέδια φορτηγών του.

5/10
Το RoadStars παρουσιάζει: Ο Carsten Meyer και το Actros 1848.

Το RoadStars παρουσιάζει: Ο Carsten Meyer και το Actros 1848.

6/10
Η Airbus μπορεί να βασίζεται στον François Vanderbecq.

Η Airbus μπορεί να βασίζεται στον François Vanderbecq.

7/10
Το RoadStars παρουσιάζει: ο Michael Knopf και το κατακίτρινο Actros του.

Το RoadStars παρουσιάζει: ο Michael Knopf και το κατακίτρινο Actros του.

8/10
Το RoadStars παρουσιάζει: ο Stefan Wittdorf και το Actros 1846 Megaspace.

Το RoadStars παρουσιάζει: ο Stefan Wittdorf και το Actros 1846 Megaspace.

9/10
Το RoadStars παρουσιάζει: Ο Renato Bertini και το Arocs 4151.

Το RoadStars παρουσιάζει: Ο Renato Bertini και το Arocs 4151.

10/10
Κυλήστε για περισσότερα περιεχόμενα
Κυλήστε για περισσότερα περιεχόμενα