Το νέο Arocs

Σύνοψη των κυριότερων σημείων.

Το νέο Arocs είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του οδηγού και της επιχείρησης. Στις επόμενες σελίδες έχουμε συνοψίσει για εσάς τις σημαντικότερες πληροφορίες σχετικά με το όχημα και τις υπηρεσίες μας.

Oχήμα

Σύνοψη των κυριότερων σημείων.

Το νέο Arocs είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του οδηγού και της επιχείρησης. Στις επόμενες σελίδες έχουμε συνοψίσει για εσάς τις σημαντικότερες πληροφορίες σχετικά με το όχημα και τις υπηρεσίες μας.

Περισσότερα

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες που αυξάνουν την αποδοτικότητα..

Ένα εκτενές εύρος υπηρεσιών συμβάλλει στην αυξημένη διαθεσιμότητα του οχήματος και το χαμηλό συνολικό κόστος σε όλες τις εφαρμογές του κάδου κατασκευών.

Περισσότερα