Το νέο Arocs

Σύνοψη των κυριότερων σημείων.

Το νέο Arocs είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του οδηγού και της επιχείρησης. Στις επόμενες σελίδες έχουμε συνοψίσει για εσάς τις σημαντικότερες πληροφορίες σχετικά με το όχημα και τις υπηρεσίες μας.

Oχήμα

Σύνοψη των κυριότερων σημείων.

Το νέο Arocs είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του οδηγού και της επιχείρησης. Στις επόμενες σελίδες έχουμε συνοψίσει για εσάς τις σημαντικότερες πληροφορίες σχετικά με το όχημα και τις υπηρεσίες μας.

Περισσότερα

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες που αυξάνουν την αποδοτικότητα..

Ένα εκτενές εύρος υπηρεσιών συμβάλλει στην αυξημένη διαθεσιμότητα του οχήματος και το χαμηλό συνολικό κόστος σε όλες τις εφαρμογές του κάδου κατασκευών.

Περισσότερα

Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη, ότι οι εικόνες και τα στοιχεία που παρουσιάζονται εδώ ίσχυαν τον Ιούνιο του 2013. Οι εικόνες είναι απλώς ενδεικτικές και δεν αντικατοπτρίζουν απαραιτήτως την πραγματική και τρέχουσα κατάσταση των γνήσιων οχημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Εξουσιοδοτημένο Διανομέα Mercedes-Benz που σας εξυπηρετεί.