Το νέο Antos – Η Νεα Κατηγορια.

Το νέο Antos – Η Νεα Κατηγορια.

1/6
Το νέο Antos – Χειρισμοσ.

Το νέο Antos – Χειρισμοσ.

2/6
Το νέο Antos – Αποδοτικοτητα.

Το νέο Antos – Αποδοτικοτητα.

3/6
Το νέο Antos – Ωφέλιμο φορτίο.

Το νέο Antos – Ωφέλιμο φορτίο.

4/6
Το νέο Antos – Υπηρεσιεσ.

Το νέο Antos – Υπηρεσιεσ.

5/6
Το νέο Antos – Προσδοκίες πελατών.

Το νέο Antos – Προσδοκίες πελατών.

6/6
Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη, ότι οι εικόνες και τα στοιχεία που παρουσιάζονται εδώ ίσχυαν τον Ιούνιο του 2013. Οι εικόνες είναι απλώς ενδεικτικές και δεν αντικατοπτρίζουν απαραιτήτως την πραγματική και τρέχουσα κατάσταση των γνήσιων οχημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Εξουσιοδοτημένο Διανομέα Mercedes-Benz που σας εξυπηρετεί.