Το νέο Antos

Ωφέλιμο φορτίο.

Για να μην έχετε ποτέ ξανά στο μέλλον προβλήματα με το ωφέλιμο φορτίο και τον όγκο.

Έναρξη

Μια νέα κατηγορία ωφέλιμου φορτίου.

Το νέο Antos κάνει τις μετακινήσεις στις βαριές διανομές πιο αποδοτικές από ποτέ.

Περισσότερα

Antos Loader

Για μεγαλύτερο ωφέλιμο φορτίο.

Μικρότερο καθαρό βάρος, μεγαλύτερο ωφέλιμο φορτίο – από τη μάσκα ψυγείου έως τον πίσω εγκάρσιο φορέα. Το Antos Loader σχεδιάστηκε ειδικά για τους κλάδους με έμφαση στο ωφέλιμο φορτίο.

Περισσότερα

Antos Volumer

Για άφθονο χώρο.

Το Antos Volumer υπαγορεύει τον τρόπο που πρέπει να κατασκευάζονται οι τράκτορες και τα οχήματα με καρότσα, ώστε να είναι πραγματικά επικερδείς οι μεταφορές φορτίων μεγάλου όγκου.

Περισσότερα

Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη, ότι οι εικόνες και τα στοιχεία που παρουσιάζονται εδώ ίσχυαν τον Ιούνιο του 2013. Οι εικόνες είναι απλώς ενδεικτικές και δεν αντικατοπτρίζουν απαραιτήτως την πραγματική και τρέχουσα κατάσταση των γνήσιων οχημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Εξουσιοδοτημένο Διανομέα Mercedes-Benz που σας εξυπηρετεί.