Το νέο Atego – Το νέο Atego πείθει από κάθε άποψη.

Το νέο Atego – Το νέο Atego πείθει από κάθε άποψη.

1/3
Το νέο Atego – Η πρώτη επιλογή στις ελαφρές διανομές.

Το νέο Atego – Η πρώτη επιλογή στις ελαφρές διανομές.

2/3
Το νέο Atego – Σύνοψη των κυριότερων σημείων.

Το νέο Atego – Σύνοψη των κυριότερων σημείων.

3/3
Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη, ότι οι εικόνες και τα στοιχεία που παρουσιάζονται εδώ ίσχυαν τον Ιούνιο του 2013. Οι εικόνες είναι απλώς ενδεικτικές και δεν αντικατοπτρίζουν απαραιτήτως την πραγματική και τρέχουσα κατάσταση των γνήσιων οχημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Εξουσιοδοτημένο Διανομέα Mercedes-Benz που σας εξυπηρετεί.