Το νέο Actros – Η νέα διάσταση στην άνεση.

Το νέο Actros – Η νέα διάσταση στην άνεση.

1/5
Το νέο Actros – Η νέα διάσταση στην οικονομία.

Το νέο Actros – Η νέα διάσταση στην οικονομία.

2/5
Το νέο Actros – Η νέα διάσταση στη δυναμική οδήγηση.

Το νέο Actros – Η νέα διάσταση στη δυναμική οδήγηση.

3/5
Το νέο Actros – Ομάδες προϊόντων.

Το νέο Actros – Ομάδες προϊόντων.

4/5
Το νέο Actros – Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

Το νέο Actros – Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

5/5
Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη, ότι οι εικόνες και τα στοιχεία που παρουσιάζονται εδώ ίσχυαν τον Ιούνιο του 2013. Οι εικόνες είναι απλώς ενδεικτικές και δεν αντικατοπτρίζουν απαραιτήτως την πραγματική και τρέχουσα κατάσταση των γνήσιων οχημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Εξουσιοδοτημένο Διανομέα Mercedes-Benz που σας εξυπηρετεί.