RoadEfficiency zorgt voor hoge inzetbaarheid met Mercedes-Benz Uptime

Efficiëntie en logistiek

Nooit meer langs de weg stilstaan.

De nieuwe service Mercedes-Benz Uptime informeert klanten op afstand over de technische staat van hun trucks en verstrekt hierbij concreet advies over te nemen maatregelen. Zoals te zien is aan het voorbeeld van het transportbedrijf Bay, wordt hiermee de inzetbaarheid van de vrachtwagens gemaximaliseerd door onverwachte stilstand onderweg tegen te gaan, terwijl reparatie- en onderhoudswerkzaamheden beter kunnen worden gepland.

Een traditie van topprestaties. De gebroeders Markus en Michael Schaaf over hun familiebedrijf met typische Zwabische deugden: "Een lage kilometerkostprijs, hoge veiligheid en maximale inzetbaarheid zijn in ons werk het alfa en omega."

Elk jaar voert Bay Logistik uit Waiblingen meer dan 35.000 transporten voor de chemische industrie uit. Hierbij vervoeren de trucks van de in de streek Zwaben in het zuidwesten van Duitsland gevestigde middelgrote onderneming meer dan 600.000 ton, waarvoor een afstand van bijna 25 miljoen kilometer wordt afgelegd. Zo'n 200 medewerkers van Bay werken er elke dag opnieuw hard aan de opdrachtgevers tevreden te stellen.

Daaronder bevinden zich talloze veeleisende klanten uit de chemische sector: zeven van de tien internationaal grootste producenten uit de branche stellen hun vertrouwen in Bay Logistik. En daar komen nog allerlei kleinere en middelgrote chemiebedrijven bij.

Het gestaag groeiende takenpakket bestaat uit het transport en de opslag van vloeibare en korrelvormige chemicaliën, die zowel los als verpakt kunnen zijn. Hiervoor is op het moment een wagenpark van meer dan 700 eenheden beschikbaar, bestaande uit 120 trekkers van Mercedes-Benz en een grote verzameling silo-opleggers, drukcontainers en tankopleggers.

De zaken van Bay Logistik worden momenteel vooral beïnvloed door de stijgende concentratie van productiefaciliteiten en de afname van kostenintensieve opslagvoorzieningen in de chemiebranche. De experts transporteren vaak grote hoeveelheden dure halffabrikaten. De uitval van een enkele truck kan in het slechtste geval een grote chemische fabriek lam leggen. Voor het zakelijk succes van Bay is daarom de maximale inzetbaarheid van de gebruikte trucks essentieel.

Om deze te verhogen, maken wagenparkbeheerder Sascha Schmieder en zijn collega's in het kader van een pilotproject inmiddels al anderhalf jaar gebruik van de nieuwe service Mercedes-Benz Uptime. Voor 'Mercedes-Benz Transport' legt hij de werking en het nut uit aan de hand van drie voorbeelden uit de praktijk.

Wagenparkbeheerder Sascha Schmieder over Mercedes-Benz Uptime:
"We kennen het uit de Formule 1: in de box weten ze eerder dan de man aan het stuur dat er iets met de wagen aan de hand is – de intelligente evaluatie van de diagnosegegevens vormt vaak genoeg de sleutel tot het succes. Dat geldt ook voor Mercedes-Benz Uptime. De service informeert me over de technische conditie van onze trekkers. Binnen een paar minuten nadat zich een storing in de truck heeft voorgedaan, ontvang ik alle hiervoor relevante gegevens. Daarnaast krijg ik informatie over mogelijke voertuigreacties, zoals een verminderd vermogen of een snelheidsbegrenzing, en een suggestie over mogelijke herstelmaatregelen. Dankzij de vroegtijdige informatie win ik de tijd die normaliter nodig is om stilstand langs de weg te voorkomen, het transport punctueel uit te voeren en onnodige extra kosten te vermijden."


Dringend noodzakelijke reparaties meteen opmerken, uitval verhinderen.

Dit is hoe het werkt.

Mercedes-Benz Uptime controleert onafgebroken op afstand de status van de voertuigsystemen. Als een truck acuut dreigt uit te vallen, wordt onmiddellijk het Customer Assistance Center in Maastricht hiervan op de hoogte gesteld. Van hieruit wordt direct de door de klant opgegeven contactpersoon binnen de onderneming gebeld. De medewerksters en medewerkers van het CAC geven concrete adviezen over te nemen maatregelen, overleggen met de onderneming over de mogelijkheden om uitval van de truck te voorkomen en starten de hulpverlening op.

Als er ogenblikkelijk reparatie vereist is, wordt een stop bij een werkplaats lang de geplande route van de truck overeengekomen. Het CAC zoekt de betreffende servicesteunpunten op, controleert de beschikbare resources en kijkt zelfs in het magazijn van de werkplaats om te zien of de benodigde onderdelen voorradig zijn. In overleg met de klant kunnen vervolgens de concrete reparatiewerkzaamheden aan een geschikte werkplaats worden toegewezen, zodat hier meteen de noodzakelijke voorbereidingen kunnen worden getroffen.

Deze processen worden afgestemd op de geplande laad- en lostijden van de vrachtwagencombinatie. Idealiter vindt de reparatie tijdens een geplande rustpauze van de chauffeur plaats. Zo kan verstoring van het transport zelf zoveel mogelijk worden voorkomen.

Stilstand verhinderd. Een niet goed werkende sensor heeft een storingsmelding in de truck geactiveerd. Vrachtwagenmonteur Sebastian Übele bij dealer Lorinser heeft het onderdeel in de truck van Jan Hettling kunnen vervangen voordat de vrachtwagen onverwacht langs de weg tot stilstand is gekomen.

Dit zegt de wagenparkbeheerder:
"Met Mercedes-Benz Uptime krijgen we de exacte gegevens en het precieze tijdstip voor een oplossing voordat het met het transport fout gaat. Ik kan me een geval herinneren waarbij een van onze trucks een probleem aangaf. Het onderdeel was echter niet in de dichtstbijzijnde vestiging beschikbaar. Omdat de timing voor het transport cruciaal was, werd het onderdeel naar de vestiging in Frechen verzonden. De truck kon het nog wel tot daar redden, en toen de wagen in Frechen aankwam, was het onderdeel ook al gearriveerd. De reparatie duurde maar twee uur en we hebben de lading keurig op tijd bij de klant afgeleverd. Een andere keer werd ik door het CAC gebeld vanwege een defecte turbodruk- en temperatuursensor. De CAC-medewerkster was uiterst bekwaam en suggereerde verschillende manieren om het probleem op te lossen. Uiteindelijk konden we de sensor bij onze eigen werkplaats vervangen zonder dat het tot vertraging kwam."


Direct contact. Het Customer Assistance Center (CAC) informeert wagenparkbeheerder Sascha Schmieder over een defect in het aanzuigsysteem van de motor in een van zijn trucks. De verdere procedure wordt onderling besproken. Met het CAC wordt een passend werkplaatsbezoek gepland en de chauffeur wordt hiervan op de hoogte gesteld.
Direct contact. Het Customer Assistance Center (CAC) informeert wagenparkbeheerder Sascha Schmieder over een defect in het aanzuigsysteem van de motor in een van zijn trucks. De verdere procedure wordt onderling besproken. Met het CAC wordt een passend werkplaatsbezoek gepland en de chauffeur wordt hiervan op de hoogte gesteld.
Snel gerepareerd. Tijden de rustpauze van de chauffeur heeft vrachtwagenmonteur Sebastian Übele het defect verholpen. Het werk was optimaal voorbereid, omdat in de melding van de diagnosesoftware alle relevante gegevens waren opgenomen. Daarom kan chauffeur Jan Hettling zijn rit volgens de planning voortzetten en dit laat hij zijn wagenparkbeheerder weten.
Snel gerepareerd. Tijden de rustpauze van de chauffeur heeft vrachtwagenmonteur Sebastian Übele het defect verholpen. Het werk was optimaal voorbereid, omdat in de melding van de diagnosesoftware alle relevante gegevens waren opgenomen. Daarom kan chauffeur Jan Hettling zijn rit volgens de planning voortzetten en dit laat hij zijn wagenparkbeheerder weten.
Optimaal voorbereid. Al voordat de truck bij dealer Lorinser aankomt, heeft de vrachtwagenmonteur via Mercedes-Benz Uptime de diagnosegegevens van de Actros en het defect gekregen. In de werkplaats zijn de geschikte gereedschappen en onderdelen beschikbaar, zodat meteen met de reparatie kan worden begonnen.
Optimaal voorbereid. Al voordat de truck bij dealer Lorinser aankomt, heeft de vrachtwagenmonteur via Mercedes-Benz Uptime de diagnosegegevens van de Actros en het defect gekregen. In de werkplaats zijn de geschikte gereedschappen en onderdelen beschikbaar, zodat meteen met de reparatie kan worden begonnen.
Op tijd weer op weg. De vervanging van de defecte sensor heeft niet meer dan 30 minuten gevergd. Jan Hettling en zijn Actros kunnen hun weg meteen weer vervolgen. Als Lorinser het onderdeel niet op voorraad had gehad, maar het wel bij een andere werkplaats beschikbaar was geweest, had Mercedes-Benz Uptime de truck daarnaartoe omgeleid.
Op tijd weer op weg. De vervanging van de defecte sensor heeft niet meer dan 30 minuten gevergd. Jan Hettling en zijn Actros kunnen hun weg meteen weer vervolgen. Als Lorinser het onderdeel niet op voorraad had gehad, maar het wel bij een andere werkplaats beschikbaar was geweest, had Mercedes-Benz Uptime de truck daarnaartoe omgeleid.

In realtime informeren, herstelwerkzaamheden vergemakkelijken.

Dit is hoe het werkt.

De diagnosesoftware van de truck meldt een probleem dat echter door de chauffeur zelf kan worden opgelost als hij maar precies weet waarom het gaat en wat hij ter plaatse moet doen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een handmatige regeneratie van het dieselpartikelfilter of een band waarvan de spanning te laag is.

De gebeurtenissen en reacties van de chauffeur worden door Mercedes-Benz Uptime verzameld en in de online klantenportal en per e-mail aan de wagenparkbeheerder ter beschikking gesteld. De online portal van Mercedes-Benz Uptime maakt zo verborgen problemen en mogelijke oorzaken van pech tijdig zichtbaar.

Potentieel beter benutten – FleetBoard Transportmanagement.

Bij efficiënte communicatie met de chauffeur gaat het tegenwoordig om veel meer dan een simpel telefoontje. Transportmanagementoplossingen van FleetBoard helpen om processen te vereenvoudigen en het coördinatiewerk zo gering mogelijk te houden. Wagenparkbeheerders die met behulp van FleetBoard hun trucks aansturen, kunnen hun opdrachten gewoon op hun pc inplannen, optimale routes samenstellen en deze met een druk op een knop met alle aanvullende informatie naar de DispoPilots van de chauffeurs verzenden.

Statusmeldingen kunnen hierbij flexibel en individueel afhankelijk van de transportopdracht worden geconfigureerd, zodat de chauffeurs per order, rit of verpakking alle benodigde informatie beschikbaar hebben. Door naadloos informatie uit te wisselen, wordt het complete transportproces op een doeltreffende manier aangestuurd. Door middel van FleetBoard WebServices wordt FleetBoard Transportmanagement perfect in de ondernemingssoftware geïntegreerd. Zo kunnen de door de chauffeur vastgelegde gegevens direct daar verder worden verwerkt, waar ze nodig zijn. Hiermee worden onnodige wachttijden vermeden en wordt de kans op fouten verminderd, zodat de chauffeur zich zoveel mogelijk op het rijden en het transport zelf kan richten.

Dit zegt de wagenparkbeheerder:
"De adviezen van Mercedes-Benz Uptime om defecten en onnodige stilstand wegens onderhoud in de werkplaats te vermijden, zijn goud waard. Een van onze chauffeurs heeft onlangs een storingsmelding op zijn display gekregen, die op problemen met de uitlaatgasnabehandeling wees. Het kan ertoe leiden dat de truck automatisch op een snelheid van 25 km/h wordt begrensd, omdat de uitstoot van uitlaatgassen wellicht niet meer aan de wettelijk normen voldoet. Het CAC heeft vervolgens geadviseerd de chauffeur zelf handmatig vanuit de cabine de regeneratie van het dieselpartikelfilter te laten uitvoeren. Dat hebben we aan hem doorgegeven en zo was het transport gered. Met behulp van een compact overzicht van Mercedes-Benz Uptime-meldingen voor elke truck kunnen we bovendien veel eerder en beter op sluipende defecten reageren. En zo besparen we geld. Als bijvoorbeeld meerdere chauffeurs bij een en dezelfde truck steeds weer lucht bijvullen, wijst dit op het risico van een gevaarlijke en dure lekke band. Zodra ik dat weet, kan ik passende maatregelen nemen."

Regelmatig onderhoud. Mercedes-Benz Uptime evalueert ook het gebruiksprofiel van de trucks. Op aanraden van de service begon Jan Hettling handmatig het dieselpartikelfilter te regenereren. Als het filter niet op tijd wordt geregenereerd, bijvoorbeeld omdat de automatische regeneratie herhaaldelijk is afgebroken, dient vanaf een bepaal peil zo snel mogelijk een werkplaats te worden bezocht.
Regelmatig onderhoud. Mercedes-Benz Uptime evalueert ook het gebruiksprofiel van de trucks. Op aanraden van de service begon Jan Hettling handmatig het dieselpartikelfilter te regenereren. Als het filter niet op tijd wordt geregenereerd, bijvoorbeeld omdat de automatische regeneratie herhaaldelijk is afgebroken, dient vanaf een bepaal peil zo snel mogelijk een werkplaats te worden bezocht.
Snel verholpen. Na de melding op het display in zijn Actros controleert chauffeur Jan Hettling de spanning van zijn voorbanden. Op de achtergrond ontvangt wagenparkbeheerder Sascha Schmieder via de online klantenportal van Mercedes-Benz Uptime alle details over het spanningsverlies.
Snel verholpen. Na de melding op het display in zijn Actros controleert chauffeur Jan Hettling de spanning van zijn voorbanden. Op de achtergrond ontvangt wagenparkbeheerder Sascha Schmieder via de online klantenportal van Mercedes-Benz Uptime alle details over het spanningsverlies.

Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden optimaal plannen.

Dit is hoe het werkt.

Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden die niet onmiddellijk noodzakelijk zijn, kunnen dankzij Mercedes-Benz Uptime efficiënter worden uitgevoerd. Hierbij kan het gaan om regelmatig onderhoud als de vervanging van de remblokken, de verversing van smeerstoffen of de vervanging van filters, maar ook om problemen met comfortfuncties als de airconditioning.

De informatie hierover wordt door Mercedes-Benz Uptime geautomatiseerd naar de door de klant geselecteerde Mercedes-Benz dealer verzonden. Deze stelt op basis van alle gegevens een pakket met de benodigde reparatie- en onderhoudswerkzaamheden samen en neemt zelf contact met de klant op om ruimschoots op tijd een afspraak te maken die optimaal op de rittenplanning en het benodigde onderhoud is afgestemd. Hierdoor worden het aantal werkplaatsbezoeken en de bijbehorende stilstand beperkt en is de truck beter inzetbaar.

Daarnaast bundelt Mercedes-Benz Uptime gegevens over parameters die geen invloed op de rijfunctie uitoefenen en waarvoor geen reparatiewerkzaamheden noodzakelijk zijn. Hiertoe behoren gegevens over de tijdstippen waarop de chauffeur op niet-rendabele wijze met zijn truck is omgegaan. Aan de hand hiervan kan de wagenparkbeheerder de chauffeurs van precieze feedback voorzien en deze eventueel ondersteuning bieden.

Dit zegt de wagenparkbeheerder:
"De geconsolideerde rapporten van Mercedes-Benz Uptime over al onze trucks zijn uiterst waardevol. Dankzij de gedetailleerde informatie over de algehele conditie en benodigde onderhoudswerkzaamheden kan ik in aanmerking komende kandidaten op tijd vervangen of naar de werkplaats sturen voordat kostenintensieve reparaties moeten worden verricht. Daarnaast helpt de service bij de controle op onze normen met betrekking tot zuinig rijden. Dat is een groot concurrentievoordeel. Ook de chauffeurs zijn uitermate tevreden met Mercedes-Benz Uptime. Onverwachte stilstand is nu eigenlijk geschiedenis. En als er toch een keer een werkplaats moet worden bezocht, is alles perfect voorbereid en kunnen onze mensen snel weer op weg."

Perfecte timing. Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden worden dankzij Mercedes-Benz Uptime net zo minutieus getimed uitgevoerd als in de Formule 1. In de kortst mogelijke tijd kan de truck weer de weg op.
Perfecte timing. Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden worden dankzij Mercedes-Benz Uptime net zo minutieus getimed uitgevoerd als in de Formule 1. In de kortst mogelijke tijd kan de truck weer de weg op.
Altijd in beeld. Via de online klantenportal van Mercedes-Benz Uptime houdt wagenparkbeheerder Sascha Schmieder (l.) zijn wagenpark in de gaten. Van hieruit maakt hij een afspraak voor een onderhoudsbeurt, die hij combineert met herstelwerkzaamheden aan de airconditioning die toch al nodig waren.
Altijd in beeld. Via de online klantenportal van Mercedes-Benz Uptime houdt wagenparkbeheerder Sascha Schmieder (l.) zijn wagenpark in de gaten. Van hieruit maakt hij een afspraak voor een onderhoudsbeurt, die hij combineert met herstelwerkzaamheden aan de airconditioning die toch al nodig waren.
Optimale levering van vervangingsonderdelen. Indien een vervangingsonderdeel niet op voorraad is, wordt, nadat een serviceafspraak is gemaakt, het betreffende onderdeel dankzij Mercedes-Benz Uptime meteen naar de eigen werkplaats van de onderneming of de Mercedes-Benz dealer verzonden. Zo zijn de monteurs al optimaal op de benodigde werkzaamheden voorbereid tegen de tijd dat de truck arriveert.
Optimale levering van vervangingsonderdelen. Indien een vervangingsonderdeel niet op voorraad is, wordt, nadat een serviceafspraak is gemaakt, het betreffende onderdeel dankzij Mercedes-Benz Uptime meteen naar de eigen werkplaats van de onderneming of de Mercedes-Benz dealer verzonden. Zo zijn de monteurs al optimaal op de benodigde werkzaamheden voorbereid tegen de tijd dat de truck arriveert.

Foto's: Matthias Aletsee

Meer informatie over RoadEfficiency

 

Nog geen reacties