Ekonomiczność jest sumą wielu detali.

Ekonomiczność jest sumą wielu detali.

1/1

RoadEfficiency