Mercedes-Benz Actros: ekonomisk och effektiv

Actros

Mercedes-Benz Actros:
ekonomisk och effektiv.

Den övertygar företagaren genom att vara ekonomisk, föraren genom dynamiken och kraften, samhället genom de låga utsläppsnivåerna – Mercedes-Benz Actros med den andra motorgenerationen OM 471 för tunga fordon förenar skenbara motsatser. Lastbilen är ekonomisk samtidigt som miljöbelastningen minskar. Det visar inte bara fjärrlastbilens data, utan även stränga tester.


En perfekt kombination av ekonomi och ekologi.

Plus för företagare – god driftsekonomi.

Aldrig tidigare har en fjärrlastbil varit så konsekvent inriktad på maximal effektivitet som Mercedes-Benz Actros. Inom den hårda transportbranschen står den för bästa möjliga driftsekonomi. Genom den andra motorgenerationen OM 471 för tunga fordon kan bränsleförbrukningen sänkas med upp till 3 procent.

Grunden till detta återfinns i den allra modernaste motortekniken, såsom andra generationen av insprutningssystemet X-Pulse, en patenterad lösning för avgasåterföring och samtidig styrning av avgasturbon, ett högeffektivt turboaggregat vi själva utvecklat och tillverkat, liksom ett antal andra enskilda åtgärder som exempelvis en lägre axelutväxling.

Att lastbilen är driftsekonomisk innebär också att den är maximalt robust. Då motorn är konsekvent pilotstyrd utgår flera komponenter. Mottot är lika enkelt som logiskt: det som inte är monterat kan heller inte bli slitet. På så vis ökar tillförlitligheten hos OM 471 än mer.

Plus för förare – ökad dynamik.

En lägre bränsleförbrukning kan faktiskt innebära högre kördynamik för föraren av Actros med den andra motorgenerationen OM 471. Genom en snabbare och brantare effekthöjning uppnås en större kraft vid såväl start som acceleration, till och med vid låga varvtal. Redan vid tomgångsvarvtal svarar motorn kraftfullt och når maximalt vidmoment redan under 1 000 v/min. 95 procent av den maximala effekten infinner sig redan vid ca 1 300 till 1 400 v/min, det nominella varvtalet uppgår nu till 1 600 v/min.

Trots nominellt identiska maxsiffror för effekt- och vridmoment arbetar motorerna  med avsevärt större kraft i det mest frekvent använda varvtalsområdet mellan 1 000 och 1 500 v/min. I praktiken ger det en enastående körbarhet med ett extremt brett varvtalsregister från ca 1 000 v/min.

Plus för samhället – lägre miljöbelastning.

Hos tunga nyttofordon är maximal effektivitet automatiskt förknippat med största möjliga fokus på miljön. Mercedes-Benz Actros låga bränsleförbrukning ger så låg belastning som möjligt såväl på företagets plånbok som på miljön. Vid en årlig körsträcka på 13 000 mil i fjärrtrafik på krävande sträckor och med full last, sparar varje enskild Actros utrustad med den andra motorgenerationen OM 471 ca 1 100 liter bränsle per år och den släpper ut ungefär tre ton mindre koldioxid. Att motoroljebyte och rengöring av partikelfilter behöver ske så sällan minskar också miljöbelastningen. Med avgasnormen Euro VI har Actros redan uppnått miljökraven.

Noggranna tester visar på upp till 3 procent lägre bränsleförbrukning.

De ekonomiska fördelarna hos Mercedes-Benz Actros med andra motorgenerationen OM 471 har påvisats av våra testingenjörer i stränga tester – den låga bränsleförbrukningen är ingen teori utan beprövad verklighet. Till standardsträckorna vid testerna hör sedan ca två och ett halvt år bland annat motorvägen från Stuttgart till Hamburg och tillbaka. Den 152 mil långa sträckan är inte bara en av Centraleuropas huvudsträckor utan är också ovanligt omväxlande. Kuperade etapper blandas med krävande bergspassager och flacka partier.

Daimler Trucks jämför inte bara de egentillverkade fordonen med varandra utan åberopar även konkurrenternas fordon vid testerna. Det är viktigt att göra grundliga förberedelser om man vill göra objektiva mätningar. Därför måste lastbilarna vara omedelbart jämförbara vad gäller motorprestanda, vridmoment, växlar, axelutväxling samt styrsystem såsom Predictive Powertrain Control (PPC). Även hytter, trailer inklusive last och däck befinner sig samtliga på en enhetlig nivå.

Ytterligare förutsättningar för ett internt jämförelsetest är noggrann kontroll av alla komponenter på dynamometern, vindtunneltester för att säkra att aerodynamiska monteringsdetaljer är korrekt installerade och inställda, samt kalibrering av hastighets- och bränslemätaren.

Körning genomförs under likartade förhållanden med ett referensfordon och med så få ingrepp som möjligt från förarens sida. Till testets grundförutsättningar hör också att undvika kraftig trafik eller miljöpåverkan i form av exempelvis stark vind eller regn. Byte av förare och trailer utjämnar den externa påverkan på testet.

Även vid de mest noggranna tester skiljer sig ändå bränsleförbrukningen på grund av skiftande inflytande från vädret eller trafiken med upp till 3 procent per omgång. Genom ytterligare mätningar i följd och en detaljerad bedömning utjämnas dessa skillnader.

Noggranna förberedelser för jämförelsetest.

Hur viktigt det är med största möjliga neutralitet vid jämförelsetester framgår av vissa värden. Till exempel sjunker en lastbils bränsleförbrukning under dess första 8 000 mil med ca 2 procent. Däcktyp och -märke utövar en ca 5-procentig påverkan på bränsleförbrukningen. Samma skillnader kan bero på däck med olika profildjup. Byte mellan sommar- och vinterdiesel utgör också en ca 5-procentig skillnad vad gäller bränsleförbrukningen. Sist men inte minst sparar man ca 1,5 procent vid 1 tons lägre vikt på en 40 tons trailerkombination i fjärrtrafik.

Förutom kontroller genom utmärkta mätinstrument visas bränsleförbrukningen även genom exakt påfyllning av tanken. Det är här viktigt att man intar samma position vid en identisk bensinpump, att tanken fylls på exakt upp till en särskild markering samt att man mäter bränslets temperatur. Redan en temperaturavvikelse på ca 10 grader leder, genom att utvidgningsnivån blir en annan, till förändringar på runt 1 procent. Med en tankvolym på 500 liter innebär det en differens på 5 liter.

Testingenjörerna har full kontroll över dessa och andra parametrar. Resultatet är entydigt: i praktiken uppnår Mercedes-Benz Actros med den andra  motorgenerationens OM 471 en bränsleförbrukningsfördel på ca 3 procent. Här har lastbilen ett tydligt försprång gentemot konkurrenterna. Actros är mästare på effektivitet bland fjärrlastbilarna i sin klass.


Sänkt bränsleförbrukning, ökad kördynamik.

Fyra år efter introduktionen av den andra motorgenerationen OM 471 för tunga fordon utökar Mercedes-Benz Actros från Daimler Trucks sitt försprång ytterligare i fråga om effektivitet. Bränsleförbrukningen har ännu en gång kunnat sänkas med upp till 3 procent, samtidigt som kördynamiken har ökat. Den starkaste motorn har nu en effekt på 390 kW (530 hk) och ett vridmoment på 2 600 Nm. Dessutom har motorn gjorts ännu mer robust. Kort sagt: den andra motorgenerationen OM 471 sätter återigen standarden för motorer i tunga nyttofordon.


Den 6-cylindriga radmotorn OM 471 skriver motorhistoria.

OM 471 kännetecknas av god driftsekonomi och en enastående effektivitet. I början av 2011 presenterade Mercedes-Benz en helt andra motorgeneration, som föregrep avgasnormen Euro VI. Den första medlemmen i den nya motorfamiljen heter OM 471.

Denna motor för tunga nyttofordon är fullmatad med ny teknik och egenskaper som skriver motorhistoria. Den 6-cylindriga radmotorn med 12,8 liters cylindervolym övertygar genom sin robusta konstruktion, sina tekniska nyheter och sin stora kundfördelar. Motorn är bland annat utrustad med två överliggande kamaxlar, ett unikt common rail-insprutningssystem med tryckförstärkning X‑Pulse, ett asymmetriskt turboaggregat, en effektiv motorbroms samt avgasrening med SCR-teknik, avgasåterföring och partikelfilter för att leva upp till de stränga kraven i Euro VI.

Fyra år senare har motoringenjörerna utvecklat de goda egenskaperna hos OM 471 än mer. Det viktigaste målet: att konsekvent ta fram motorer med låga driftskostnader.


Nyhet: fem effektnivåer på upp till 390 kW (530 hk).

Mercedes-Benz OM 471 finns nu i följande fem grundmodeller:

Effekt

Vridmoment

310 kW (421 hk) vid 1 600 v/min

2 100 Nm vid 1 100 v/min

330 kW (449 hk) vid 1 600 v/min

2 200 Nm vid 1 100 v/min

350 kW (476 hk) vid 1 600 v/min

2 300 Nm vid 1 100 v/min

375 kW (510 hk) vid 1 600 v/min

2 500 Nm vid 1 100 v/min

390 kW (530 hk) vid 1 600 v/min

2 600 Nm vid 1 100 v/min

Varianterna med en effekt på 310, 330 och 350 kW kompletteras av tre s.k. Top Torque-versioner. När den högsta växeln i växlingsautomatiken Mercedes PowerShift 3 är ilagd kan dessa motorer vid behov tillhandahålla 200 Nm extra vridmoment. Detta minskar växlingsfrekvensen och ökar, tillsammans med en lägre bakaxelutväxling, transporthastigheten utan att inverka negativt på bränsleförbrukningen.

Nyhet – andra generationen av insprutningssystemet X-Pulse.

Några viktiga beståndsdelar i den andra motorgenerationen utgörs av den andra generationen av insprutningssystemet X-Pulse, ett unikt common rail-system med tryckförstärkning i injektorerna och ett flexibelt insprutningssystem. Det maximala railtrycket har höjts från 900 till 1 160 bar, vilket ger ett maximalt insprutningstryck på 2 700 bar.

Injektorn har åtta hål. En nyhet är dessutom kolvtoppens utformning, kompressionsförhållandet som höjts från 17,3:1 till 18,3:1 samt den lägre andelen återförda avgaser i avgasåterföringen (EGR-kvot). Sammantaget ger dessa åtgärder ännu högre verkningsgrad i motorns hela karakteristik. Resultatet är en avsevärd sänkning av bränsleförbrukningen. Som en anpassning till den nya vridmomentkurvan förskjuts de optimala förbrukningsvärdena mot lägre varvtal.

Som en följd av att motorn konsekvent har konstruerats för att ge en så låg bränsleförbrukning som möjligt ökar utsläppen av kväveoxid. Detta motverkas av SCR-tekniken med en ny typ av effektiv SCR-katalysator. AdBlue-förbrukningen uppgår till ca 5 procent av bränsleförbrukningen, vilket motsvarar nivån i de tidigare Euro V-motorerna.

Resultatet är minst sagt gott – den enda merkostnad som den upp till 3 procent lägre bränsleförbrukningen för med sig är att det krävs en något högre mängd AdBlue för avgasreningen. AdBlue är å andra sidan betydligt billigare än diesel, vilket gör att kostnaden balanseras. Vid en årlig körsträcka på 130 000 km i fjärrtrafik och en bränsleförbrukning på ca 28,5 liter/100 km på en krävande sträcka med full last, sparar varje enskild Mercedes-Benz Actros utrustad med den andra motorgenerationen OM 471 ca 1 100 liter bränsle per år och den släpper ut ungefär 3 ton mindre koldioxid.

Nyhet – toppmotor med 390 kW (530 hk) effekt.

Andra generationen X-Pulse har ett kraftigt höjt insprutningstryck och utgör samtidigt förutsättningen för den nya toppmotorn i OM 471. Denna har en effekt på 390 kW (530 hk) och ett maximalt vridmoment på utmärkta 2 600 Nm. Redan strax över tomgångsvarvtalet levererar den nya motorn ett kraftfullt vridmoment på 1 600 Nm. Värt att nämna är både effekten på 30,5 kW (41,4 hk) och vridmomentet på 203 Nm per liter cylindervolym.

Nyhet – högt vridmoment redan vid låga varvtal.

Samtliga effektversioner av OM 471 drar nytta av den nya insprutningen. Visserligen är motorernas nominella maxvärden för effekt och vridmoment oförändrade, men effekt- och vridmomentkurvan i det nedre varvtalsområdet stiger avsevärt kraftigare, vilket ger motorerna en ny karakteristik. I alla effektnivåer uppnår motorerna nu ett vridmoment på minst 2 000 Nm redan vid knappa 800 v/min. Beroende på effektnivå når man nu maximalt vridmoment redan vid ca 800–950 v/min.

Samma fördelaktiga värden präglar därför även effektkurvan i de nya motorerna. Beroende på prestandanivå når man 95 procent av maxeffekten redan vid ca 1 300–1 400 v/min. Det nominella varvtalet uppgår nu till 1 600 v/min. Trots att det tidigare värdet låg på 1 800 v/min ligger effekten bara 1 procent under max. I praktiken ger det en enastående körbarhet med ett extremt brett varvtalsregister på ca 1 000 v/min i alla tänkbara situationer. Särskilt på låga varv ligger de kraftfulla motorerna nu minst en prestandaklass högre jämfört med föregångaren.

Mercedes-Benz använder en ny karakteristik för en lägre standardutväxling på bakaxeln. Utväxlingen på i=2,533 sänker varvtalsnivån med ca 3 procent. Med däck av typen 315/70 R 22,5 leder det till varvtal på endast 1 150 v/min vid en hastighet på 85 km/h. Samtidigt har motorn betydligt mer kraft vid stigningar.

Nyhet – patenterad lösning för avgasåterföring.

Till de nämnvärda egenskaperna hos motorn OM 471 hör det asymmetriska turboaggregatet. För att laddtrycket snabbt ska kunna byggas upp leds cylindrarna fyra till sex utan omväg direkt in i turbinen. Från cylinder ett till tre leds däremot en viss mängd av avgaserna till avgasåterföringen, vilket sänker utsläppen av kväveoxid. Denna lösning har vidareutvecklats betydligt. Nytt är ett EGR-spjäll som är placerat långt fram i avgasgrenröret. Därmed är nu fördelningen av avgaser mellan grenröret och turboaggregatet steglös och kan regleras mycket exakt i hela motorn. Det resulterar i en effektiv värmestyrning och en generellt lägre EGR-kvot, vilket har en positiv inverkan på bränsleförbrukningen.

Såväl EGR-kvoten liksom avgasflödet till turboaggregatet kan nu styras i enlighet med motorstyrningens driftskarakteristik. EGR-spjället öppnar i sin nya position upp för helt nya möjligheter. Efter behov kan avgaserna från de tre givarcylindrarna tillföras förbränningen med mellan 0 och 100 procent. Detta är en unik och därför patenterad egenskap.

Nyhet – asymmetrisk insprutning optimerar avgaskvaliteten.

En annan nyhet är att insprutningen sker asymmetriskt. Vid normal drift förses injektorerna i alla sex cylindrarna i OM 471 med en identisk mängd bränsle. Om dieselpartikelfiltret behöver regenereras ställs en hög EGR-kvot (upp till ca 50 %) in för att höja avgastemperaturen.

För att i detta fall förhindra en ofullständig förbränning med en motsvarande högre andel sotpartiklar i avgaserna som följd, höjs EGR-kvoten så att andelen insprutat bränsle i cylindrarna ett till tre reduceras steglöst. Samtidigt höjs andelen insprutat bränsle i cylindrarna fyra till sex. I extrema fall kan insprutningsmängden i de tre första cylindrarna reduceras till 0 medan övriga tre cylindrar arbetar som vid fullgas. Resultat: avgaskvaliteten förbättras och utsläppen av sotpartiklar sjunker.

Nyhet – egentillverkat turboaggregat med enastående prestanda.

Den snabba och höga effektutvecklingen på låga varv kan även tillskrivas ett nytt, asymmetriskt turboaggregat. Turboaggregatet är utvecklat av Mercedes-Benz och tillverkas på motorfabriken i Mannheim. Det är skräddarsytt för OM 471 och har en enastående prestanda. Snäva tillverkningstoleranser garanterar högsta kvalitet och en mycket lång livslängd.

Det asymmetriska turboaggregatet har liksom tidigare fast turbingeometri. Tekniskt är detta utförande mycket mindre komplext och därmed mindre känsligt än exempelvis ett turboaggregat med variabel turbingeometri. Även wastegate-ventilen bortfaller, vilket förenklar konstruktionen.

Nyhet – ännu mer robust genom pilotstyrning
och bortfall av sensorer.

Hos den andra motorgenerationen OM 471 avstår Mercedes-Benz dessutom från laddtryckreglering, EGR-sensor och EGR-reglering. Den termodynamiska, in i minsta detalj optimerade motorn är helt pilotstyrd och arbetar därför än mer effektivt. Samtidigt gör bortfallet av en rad komponenter och delar motorn ännu mer robust.

På endast fyra år har bränsleförbrukningen sänkts
med hela 13 procent.

Utvecklingen är imponerande. Sedan 2011 har den genomsnittliga bränsleförbrukningen sänkts med 13 procent i förhållande till föregående Actros. Det hela har möjliggjorts genom lanseringen av nya Actros med Euro VI, genom den förutseende farthållaren Predictive Powertrain Control (PPC) och genom den andra motorgenerationen. En vanligare siffra i nyttofordonsbranschen är en förbrukningssänkning på ca 1,0–1,5 procent per år, vilket bevisar Mercedes-Benz enastående tekniska kompetens och innovationskraft.

Den andra motorgenerationen förenar maximal driftsekonomi med en enastående prestanda och tar tekniken till nya höjder.


Mercedes-Benz Actros: maximal effektivitet för fjärrtrafik i Europa.

Som få andra lastbilar är den konsekvent inriktad på låga driftkostnader. Med sin utpräglade effektivitet sätter Mercedes-Benz verkligen en ny standard – alltsammans ett resultat av en perfekt helhetslösning av teknik och servicetjänster. Sin oöverträffade driftsekonomi har Actros bland annat bevisat i Fuel Duel, ett bränsleförbrukningstest utfört på över 1 500 vagnparker över hela Europa. Med Mercedes-Benz andra motorgeneration OM 471 går nu Fuel Duel in i sin nästa rond.


Fuel Duel –  Actros tvekar inte inför en tävling i bränsleförbrukning.

I Fuel Duel tävlar Actros mot sina främsta konkurrenter i ett bränsleförbrukningstest. Under knappt tre år har den utkämpat mer än 1 500 bränsleförbrukningstävlingar och tillryggalagt ca 750 000 mil. Resultatet är imponerande. Actros har nämligen vunnit över 90 procent av duellerna. Försprånget framför konkurrentmodellerna uppgår i genomsnitt till över 10 procent.

Så här fungerar vår bränsleduell: I en vagnpark övertar Mercedes-Benz Actros ett konkurrentfordons uppgifter och kör motsvarande rutt med motsvarande last. Föraren får en grundlig introduktion och följs till en början av en expert. Därefter kör han sin ordinarie sträcka med endast Actros, understödd av telematiksystemet FleetBoard.

Detta jämförelsetest äger rum i 22 länder, från Finland till Italien, från Spanien till Rumänien. 90 Actros deltar, övervägande dragbilar av typen 1842 LS och 1845 LS. Var och en kan följa tävlingen på internet.

På adressen www.fuelduel.com redovisas på det aktuella språket den aktuella totalställningen och resultatet för de enskilda länderna. Fuel Duel går nu in på andra ronden. Mercedes-Benz deltar även detta år med Actros med den andra motorgenerationen OM 471 som testfordon i kundvagnparker.

Bränsleförbrukningen står för30 procent av totalkostnaden.

Bakom de ekonomiska fördelarna hos Mercedes-Benz Actros finns några hårda fakta. Bränsleförbrukningen utgör ca 30 procent av Total Cost of Ownership (TCO), alltså den sammanlagda kostnaden under den tid en fjärrlastbil innehas. Ytterligare 10 procent av TCO utgörs av underhåll och reparationer.

Dessa sammantagna 40 procent är omedelbart påverkbara för en fordonstillverkare. Andra faktorer, såsom personalkostnader (runt en fjärdedel av de totala kostnaderna) liksom vagnparksadministration, vägavgifter, fordonsskatt och försäkringar – tillsammans ca en fjärdedel – rår inte tillverkaren på. I jämförelse med dessa kostnadsposter hamnar inköpskostnaden för en lastbil, ca 10 procent av TCO, i bakgrunden.

Hur stora kostnaderna är för bränsle, underhåll och reparationer kan tydliggöras med ett enkelt räkneexempel. 10 procent lägre bränslekostnader höjer ett transportföretags marginaler med ca 3 procent, 10 procent lägre underhålls- och reparationskostnader höjer marginalen med ytterligare 1 procent. Räkneexemplet fungerar även omvänt. En lastbil med onödigt höga kostnader för bränsle, underhåll och reparationer eliminerar ett transportföretags marginaler.

Utmärkt aerodynamik och energisnåla sekundärförbrukare.

Förutom att den är säker, användarvänlig och bekväm står ekonomin i förgrunden hos Mercedes-Benz Actros. Förarhytten har till exempel optimerats i vindtunnel under 2 600 timmar. Resultatet är en aerodynamiskt perfekt grundkonstruktion, vilket framför allt är tydligt hos StreamSpace-hytterna. Omsorgen om aerodynamiska detaljer kan bland annat skönjas i monteringsdetaljer i förarhytten, i framspoilern, tröskelsatsens djupt liggande dörrblad och en kylarjalusi som öppnas och stängs efter nedkylningsbehovet. Även om det kan se ovanligt ut vid första anblick gör placeringen av signalhornet att bränsleförbrukningen sänks med ca 0,2 procent.

Förutom motor, växellåda och drivaxel är även Actros sekundärförbrukare inriktade på högsta effektivitet. Ett exempel är den tvåstegade kompressorn som dessutom arbetar som bäst under motorbromsning. Eller tryckluftsstyrningen Electronic-Air Processing Unit med högt matartryck i ledningarna och tryckluftsförsörjning vid inbromsning. Listan kan göras lång. Bränsleförbrukningen hos Actros Euro VI som nylanserades 2011 minskade med upp till 5 procent i jämförelse med nog så sparsamma föregångare.

Predictive Powertrain Control sänker bränsleförbrukningen med upp till 5 procent.

Uppräkningen av åtgärder som sänker bränsleförbrukningen har växt fortlöpande sedan dess. Ytterligare en milsten var införandet av Predictive Powertrain Control (PPC) hösten 2012. PPC – även kallad förutseende farthållare – för samman GPS-information med tredimensionella kartuppgifter. Detta leder tillsammans med den nu perfekt utnyttjade seglingsfunktionen EcoRoll till ett körsätt som är exakt anpassat till topografin.

Med PPC kan Actros framföras som av en förutseende förare med utmärkt vägkännedom. Men tekniken har inte några formsvackor, blir inte trött och känner sig hemma på i stort sett alla trafikleder och motorvägar i Europa. Därigenom uppstår återigen en bränslebesparing på upp till 5 procent.

Lönsamma helhetslösningar som sträcker sig utöver drivlinan.

Med Mercedes-Benz andra motorgeneration OM 471 är det möjligt att spara ytterligare 3 procent vad gäller bränsleförbrukningen. Som få andra lastbilsmotorer är den konsekvent inriktad på maximal effektivitet.

Driftsekonomi ses dock hos Mercedes-Benz alltid som en helhet och sträcker sig även bortom den modernaste tekniken för bränslebesparing. I den hårda transportbranschen kan man omöjligen bortse från en självklarhet: en lastbil drar bara in pengar om den rullar. Därför är den andra generationens OM 471 genom sin rent pilotstyrda drift och minskade antal komponenter ännu mer robust än de tillförlitliga föregångarmotorerna.

Dessutom har Actros ett extremt långt underhållsintervall på upp till 15 000 mil. Partikelfiltret måste rengöras först efter 45 000 mil och därefter endast efter varje tillryggalagd sträcka på 30 000 mil. Aggregatens lättillgängliga placering gör att den tid man behöver lägga på service reduceras till ett minimum.

Ett unikt nät av tjänster säkrar driftsekonomin.

Dessutom omfattas varje Mercedes-Benz Actros av ett unikt nät av servicetjänster. Det börjar med skräddarsydda finansieringskoncept, fortsätter med praktiska garanti- och servicepaket och omfattar det tätaste verkstadsnätet i Europa med kundvänliga öppettider. Telematiksystemet FleetBoard är ett stöd för företag med omfattande och praktiska tjänster, MercedesServiceCard möjliggör okomplicerade lösningar längs vägen, och Service 24h är vid behov ständigt tillgängligt i hela Europa.

Allt sammantaget är den som äger en Mercedes-Benz Actros garanterad en ekonomiskt lastbil – ända fram till avyttringen på TruckStore, Europas ledande försäljningsställe för begagnade lastbilar.

Ännu inga kommentarer