Tom Westphal kör den nya Actros med MirrorCam och Active Drive Assist

Ekonomi & logistik

Skyddande ängel ombord.

Tom Westphal, kallad Zottl, kör den nya Actros för speditionsfirman Wagenstetter i Forsting. Han är särskilt entusiastisk över lastbilens Active Drive Assist, Multimedia Cockpit och MirrorCam.


Tom Westphal känner sig hemma i Brennerpasset. Nästan varje vecka kör han genom passet för att lämna gods i Norditalien och lasta på nytt. Tidigare kunde han även köra till Sydeuropa. Idag blir det betydligt färre kilometer tillryggalagda. I Toms fall mellan Oberbayern, Tyrolen och Norditalien. Även om det inte är så mycket truckerromantik i detta, han får ju inte se den ”stora vida världen”, så har 51-åringen Tom inget emot det. Då har han mer tid för sin familj på helgen.

Westphal kör för speditionsfirman Wagenstetter i Forsting, 50 km öster om München. Även om han nästan alltid kör samma sträcka så har arbetet varit lite speciellt den sista tiden: Tom är en av de få lastbilsförare som får utsätta den nya Actros för ett långtidstest medan han utför sitt vanliga arbete.”En sådan sak som den nya Multimedia Cockpit har det inte funnits i en lastbil förut, och den nya MirrorCam är bara helt otrolig.”

– Tom Westphal, förare på speditionsfirman Nikolaus Wagenstetter


Innan den introducerades på marknaden vände sig Mercedes-Benz Trucks till Toms chef Nikolaus Wagenstetter för att höra om han ville vara med i testkörningarna. Eftersom det alltid är samma sträcka som dessutom är mycket lång är Wagenstetter en intressant samarbetspartner för ingenjörerna på Mercedes-Benz. Rolf Knehr på avdelningen Fordonstest frågar ständigt Tom hur han använder de nya systemen.

För Toms del var det den nya Active Drive Assist som stod i fokus för testerna. Systemet är en milstolpe inom lastbilsbygge. Det gör det möjligt att köra halvautomatiserat i alla hastigheter – för första gången i serieproduktion för lastbilar. Active Drive Assist hjälper föraren aktivt både på längden och tvären, det vill säga vid bromsning, fartökning och svängning. Systemet kan alltså självständigt bromsa fordonet, öka farten och hålla det stadigt i körfältet med hjälp av aktiva rattrörelser.Tom använder sig av Active Drive Assist på landsvägar och motorvägar. ”Systemet är ett utmärkt stöd: När det är mycket trafik hjälper Active Drive Assist till att hålla rätt avstånd till fordonet framför, utan att skapa för mycket utrymme. Jag måste visserligen övervaka allt men efter nio timmar är jag inte så utmattad som jag hade varit utan Active Drive Assist.”

Och så här fungerar Active Drive Assist: Så fort Tom aktiverar farthållaren och har ställt in en hastighet är Active Drive Assist påslagen. Nu måste systemets kamera känna igen vägmarkeringarna på båda sidor om vägen. Sedan börjar Active Drive Assist att aktivt hjälpa Tom med att hantera lastbilen, både i sidled och tvärled. Detta visas på mittenskärmen i lastbilens Multimedia Cockpit genom en blå rattsymbol och blå körbanemarkeringar.


Lastbilens position i körfältet kan Tom ställa in på multifunktionsratten i sin Actros: På rattens vänstra sida sitter sex knappar som är placerade i en rektangel. Härifrån går det till exempel att sköta farthållaren. I mitten av dessa knappar finns några touchknappar som är viktiga för styrningen av Active Drive Assist: Beroende på i vilken riktning Tom vill förflytta lastbilen på körfältet sveper han över touchknapparna till höger eller vänster och bekräftar sedan åtgärden. Avståndet till framförvarande lastbil kan han också bestämma. För detta sveper han uppåt eller nedåt.När Tom har programmerat Active Drive Assist och hans lastbil kommer för nära fordonet framför visas det på mittendisplayen genom en stiliserad bild av ett fordon. Då bromsar Active Drive Assist lastbilen på eget bevåg. Så fort avståndet är tillräckligt stort gör systemet så att lastbilen automatisk uppnår den inställda hastigheten igen.


Samma aktiva roll har systemet när det gäller placering i körfältet: Om lastbilen riskerar att komma ur körfältet styr Active Drive Assist tillbaka fordonet så att det håller sig i körfältet. Ytterligare ett plus för säkerheten: Om Tom avaktiverar Active Drive Assist förblir ändå körfältsstyrningen aktiv.

”Det tog lite tid att vänja sig vid systemet först”, berättar Tom. ”Det är en stor skillnad i körupplevelsen när Active Drive Assist griper in. Men man lär sig snabbt att lita på den. Särskilt i fjärrtrafik har det en positiv effekt.Det uppstår inte så mycket stress”, tycker Tom, som för övrigt kallas Zottl (lurvig, tovig) av sina arbetskamrater på grund av sitt tjocka lockiga hår.

”En sådan sak som den nya Multimedia Cockpit har det inte funnits i en lastbil förut, och den nya MirrorCam är bara helt otrolig.”

MirrorCam är en enorm förbättring, inte bara för aerodynamiken utan även för säkerheten och hanteringen av fordonet. ”I och med att speglarna är borta får jag en bättre sikt runt omkring lastbilen. Distanslinjerna som hjälper en att bedöma avståndet när man backar är också till stor hjälp.”

Toms slutbetyg är entydigt: ”Jag har redan sagt till min chef att jag bara vill köra med MirrorCam hädanefter!”


Foto: Matthias Aletsee
Video: Martin Schneider-Lau

15 kommentarer