Active Brake Assist 5 blir standard

Hjälpsystem

Milstolpe för säkerheten.

Sedan januari 2020 ingår Active Brake Assist 5 i standardutrustningen för Actros och Arocs över hela Europa.1


Säkerheten går före allt – och alla som sitter bakom ratten i en tung lastbil vet vilket ansvar det innebär. För att du som förare ska få så mycket hjälp som möjligt ingår Active Brake Assist 5 sedan början av året i standardutrustningen för Actros och Arocs.

För dig är det viktigt att veta: som med alla körhjälpssystem från Mercedes‑Benz är även nödbromsassistenten från den senaste generationen utformad så att den stöttar optimalt inom systemgränserna – samtidigt som du bibehåller full kontroll över din lastbil.

Det gäller såväl i tät stadstrafik som på smala vägar och långa sträckor på motorvägen.


Ända ner till full inbromsning.

Den femte generationen av Active Brake Assist hjälper föraren2,3 genom att systemet under bestämda förutsättningar bromsar in fordonet helt för stillastående och rörliga objekt, samt i vissa situationer, om fordonet kör max 50 km/h, delvis eller helt bromsar in för gående eller stillastående fotgängare, för att minska omfattningen vid en eventuell olycka eller i bästa fall förhindra den helt.

Reglerna för standardutrustningen gäller för alla europeiska länder där ett körhjälpssystem för nödbromsning krävs enligt och för fordon som hittills varit utrustade med Active Brake Assist.


[1] Som standard i fordon som enligt lag måste ha en nödbromsassistent.
[2] Inom systemgränserna.
[3] Under optimala villkor.

16 kommentarer