Föraranpassat koncept

Magasin

Stor hjälp.

RoadEfficiency: Nu finns två nya animationer som förklarar ämnet totalkostnader och säkerhet ännu mer lättförståeligt och överskådligt.

Nu kan du som förare få mer hjälp än någonsin. Lastbilarna från Mercedes-Benz sätter nämligen nya standarder på alla sträckor inom distributionstrafik. Med RoadEfficiency-konceptet får nu lastbilsförare tillgång till nya verktyg som kan göra vardagen ännu säkrare och mer stressfri. Konceptet bygger på tre pelare: låga totalkostnader, hög säkerhet och flexibel fordonsanvändning.

roadefficiency.mercedes-benz.com


Låga totalkostnader: lägre förbrukning, mer power.

Kostnadsfrågan spelar en allt viktigare roll. En ny animation på roadefficiency.mercedes-benz.com visar och förklarar hur effektiva Mercedes-Benz Lastbilar är när det kommer till kostnadskontroll.


Utvecklarna på Mercedes-Benz Lastbilar har sänkt förbrukningen ännu mer i Actros med hjälp av flera förbättringar på detaljnivå. Förarna får nu uppleva en drivlina som har optimerats ytterligare. Ute på vägen märker föraren fördelar som högre vridmoment redan vid lägre varvtal. Den återigen förbättrade växlingsstrategin i den GPS-styrda farthållaren Predicitive Powertrain Control och den optimerade växellådan Mercedes PowerShift 3 ger ännu mer körglädje. Totalt kan åtgärderna på bilen och drivlinan innebära en bränslebesparing på upp till sex procent beroende på motor och utrustning.


Säkerheten kommer främst: Active Brake Assist 4 och dödvinkelassistent på högersidan.

Mercedes-Benz Lastbilar sätter alltid säkerheten främst. Den nya animationen på roadefficiency.mercedes-benz.com visar de viktigaste funktionerna på temat säkerhet.


Förarens säkerhet har blivit ännu bättre tack vare två innovativa hjälpsystem. Dessa är till särskilt stor hjälp under sista milen, alltså när fotgängare och cyklister är i närheten och det blir svårare att behålla översikten. Tack vare RoadEfficiency kan körningen bli ännu säkrare. Som världens första system i sitt slag varnar Active Brake Assist 4 för en kollision med fotgängare som förflyttar sig, samtidigt som det inleder en lätt inbromsning om det behövs. Det ger föraren möjlighet att själv undvika kollisionen genom en full inbromsning eller genom att väja. Även dödvinkelassistenten på högersidan är ny. Den kan förhindra att föraren missar fotgängare och cyklister på höger sida av lastbilsekipaget vilket är till hjälp vid bland annat dåliga siktförhållanden eller i mörker. Dessutom kan systemet varna vid filbyte när det finns risk för kollision.


Flexibel fordonsanvändning: mindre stress med smarta hjälpredor.

Att rengöra dieselpartikelfiltret innan det blir problem, att aldrig fylla på AdBlue-tanken för sent och att alltid köra med rätt däcktryck – med små åtgärder i rättan tid kan man ofta undvika längre verkstadsbesök. Också det kan RoadEfficiency hjälpa till med. Mercedes-Benz Uptime besparar lastbilsförare och vagnparkschefer både stress och irritation. Den nya tjänsten kan kontinuerligt hämta information från interna sensorer i lastbilen, ställa en diagnos i realtid och varna i god tid vid kritiska tillstånd. I anslutning till detta ger Mercedes-Benz Uptime konkreta handlingsrekommendationer som kan förhindra haverier. Dessutom kan förestående underhåll samlas ihop på ett smart sätt så att flera åtgärder kan slutföras under ett och samma verkstadsbesök. Om något skulle behöva repareras direkt hjälper Customer Assistance Center till att boka in ett verkstadsbesök längs lastbilens planerade rutt. I idealfallet kan dessa processer anpassas till förarens planerade lastningar och lossningar eller vilotider, så att man kan undvika avbrott i transporten.


Alla fördelar och all information i en internetplattform.

RoadEfficiency samlar ihop ett helt paket av innovationer i ett omfattande koncept. I plattformen till Mercedes-Benz RoadEfficiency finns en översikt över alla fördelar för förare och företag samt all information.

Mercedes-Benz RoadEfficiency

Ännu inga kommentarer