Stabil: Actros med igångkörningshjälpen HAD

Fordon & teknik

Från skogen.

Eduard Illmaier transporterar långvirke. Han kör då på såväl motorvägar som på skogsvägar. Igångkörningshjälpen Hydraulic Auxiliary Drive (HAD) ger honom extra traktion när det behövs.

För fjärrtrafik hemma: Actros. Om man bara kör lite på dåliga vägar är HAD den optimala lösningen.

Snart blir det guppigt. Eduard Illmaier har tillbringat 20 minuter med sin Actros på Landesstraße 20. han är nästan framme vid dagens första stopp, ett timmerupplag på gränsen mellan österrikiska Steiermark och Niederösterreich. Tillfartsvägen till platsen där han lastar sin påhängsvagn med 30 fastkubikmeter virke har löst underlag och är hal och brant. ”Se upp!”, säger Eduard. Han aktiverar den inkopplingsbara igångkörningshjälpen Hydraulic Auxiliary Drive (HAD) på instrumentpanelen och ger gas. HAD-symbolen på displayen lyser blått – ett tecken på att systemets hydrauliska navmotor nu genererar upp till 40 kW extra effekt per hjul till framaxeln i Actros. I kombination med växlingsautomatiken Mercedes PowerShift 3 ger HAD ordentlig traktion för körning även i denna terräng och till och med på leriga och branta skogs- och tillfartsvägar. ”Jag kopplar alltid in den när det finns risk för att drivaxeln inte orkar längre”, säger Eduard. Det låter som om det handlar om allhjulsdrift, men det gör det inte. HAD kombinerar snarare fördelarna med allhjulsdrift och en traditionell drift. Jämfört med den permanenta allhjulsdriften är systemet 500 kg lättare, jämfört med den inkopplingsbara 350 kg. Dessutom finns det ingen mekanisk anslutning till framaxeln. På så sätt utmärker sig HAD även beträffande förbrukningen.

Ännu inga kommentarer