Proffs på containrar: Spinelli har 50 nya Actros 1845

Ekonomi och logistik

Innovativ containerverksamhet.

Spinelli-gruppen från Genua har hand om hela transportkedjan till lands – från att containrarna lämnar hamnen till dess att de når mottagaren. För att uppnå högsta produktivitet har koncernen köpt in 50 Actros 1845 LS med Euro VI.

Ingen tid att förlora. Här på den intermodala terminalen i Arluno vid Milano är det viktigt att containrarna transporteras vidare snabbt – det har Spinelli rätt vagnpark för.


Containertransporterna i Italien upplever en boom – det visar det nya omlastningsrekordet i Genuas hamn, som för ett par år sedan översteg tröskeln på två miljoner standardcontainrar. Den liguriska hamnen har, trots svårigheterna med bergen som tycks tvinga ned staden mot havet, blivit den ledande omlastningsplatsen för containrar mellan hav och land. Den geografiska nackdelen försöker Genuas invånare sedan tidernas begynnelse att kompensera med envis uthållighet och innovationsförmåga.

Järnvägslinjen Turin–Genua invigdes år 1848. Det var ett kolossalt byggnadsverk med en tunnel som på den tiden var världens längsta – 3 260 meter lång löpte den under Giovipasset. Även när det gäller vägarna har Genua varit en pionjär inom trafiken. Motorvägen från Serravalle som invigdes 1935 var redan då dimensionerad för lastbilstrafik. Det var då världens modernaste motorväg i bergstrakter. Numera är den integrerad i motorvägen A7 från Milano till Genua. På 70-talet, när de första containrarna kom till Italien, grundades de första åkerierna i Genua som specialiserade sig på containertransporter. En av dem som startade åkeriverksamhet var Aldo Spinelli.

Han började 1963 med att transportera trä, men han förstod snart vilken betydelse containern skulle få för framtidens transportverksamhet. Därför anpassade Spinelli sina påhängsvagnar till att transportera containrar, och under åren som följde ställde han i ordning områden för lagring och reparation av dem, utvecklade kombiterminaler och förvärvade hamnkoncessioner. ”Idag har Spinelli-gruppen hand om hela transportkedjan till lands – från att containrarna lämnar hamnen till dess att de når mottagaren”, säger Valentino Caviglia, vagnparksansvarig på företaget.Vid sidan av den rena transportverksamheten har Spinelli även utvecklat en intensiv kombiverksamhet för väg- och järnvägstransport. Den är baserad på de systemtåg som går från hamnarna i Genua, La Spezia, Livorno och Ravenna till inlandsterminalerna i Arluno (Milano), Dinazzano (Reggio Emilia) och Padua. Men det är fortfarande lastbilarna som utgör företagets kärna. Idag har Spinellis företag en vagnpark med 300 egna trailerdragare, och lika många tillhör företag som endast arbetar för den Genua-baserade koncernen. Till det kommer 350 containertrailrar. ”Att förvalta sin egen vagnpark är nödvändigt i den här branschen, eftersom man på så sätt har direkt kontroll över verksamheten. Ofta har våra kunder det som krav för ett samarbete”, förklarar Caviglia.

Spinellis uppdragsgivare är rederier verksamma i Italien – bland dem världens tre största. Den globala containerhanteringen är ett komplext maskineri, som kräver stor precision och snabbhet vid av- och pålastning av fartygen och vid transporten de sista kilometrarna före leverans. Därför har redarna mycket exakta krav, som Cavaglia säger: ”Containrarna får inte ligga kvar länge i hamn, och försändelserna måste komma fram till mottagarna i rätt tid. För att det ska fungera är transporterna till lands mycket viktiga. Därför gör rederierna löpande kontroller av transporternas kvalitet. För vägtransportörerna betyder det att punktlighet, säkerhet och tillförlitlighet är ett absolut måste.”

De här kraven har lett till att det är färre företag som utför containertransporter, men branschen är fortfarande relativt uppdelad. Vid sidan av de tre ledande företagen (där Spinelli-gruppen ingår) finns det fortfarande dussintals småföretag med vagnparker på 15 till 30 lastbilar. ”Den här situationen skapar hård konkurrens som pressar priserna. För att komma tillrätta med det måste lastbilarnas produktivitet öka och man måste alltid hålla koll på kostnaderna”, säger Cavaglia.

Därför har Spinelli satt igång det omfattande projektet att förnya vagnparken för att sänka förbrukning och miljöpåverkan och förbättra säkerheten. ”Bara under de senaste två åren har vi köpt 200 nya dragbilar, och i vagnparken finns det nu bara Euro V- och Euro VI-motorer. Vi kommer att fortsätta med projektet och kan med gott samvete hävda att vi är ett av få italienska åkerier inom containerbranschen som inte bara förbättrar sin vagnpark utan även utökar den”, förklarar Caviglia. ”De två viktigaste kriterierna när man väljer fordon är förbrukning och driftsäkerhet.”


Goda argument. Tillförlitlighet och förbrukning var utslagsgivande för Spinelli vid beslutet att köpa nya Actros.


Inför köpet av den senaste gruppen på 50 fordon testade Spinelli under flera veckor några dragbilar av andra märken med liknande prestanda under verkliga användningsvillkor. Under tiden analyserades förbrukningsvärdena löpande. ”Vi utförde testerna på de svåraste sträckorna, som samtidigt är de vi kör oftast: vägarna mellan Genuas och La Spezias hamnar och terminalerna i norr. Här måste lastbilarna korsa bergspass som Cisa, Giovi eller Turchino via motorväg”, säger Cavaglia.

Till slut undertecknade Spinelli ett köpeavtal på 50 Actros 1845 LS med Euro VI. ”Den modellen fick utmärkta resultat vid testerna, vilket också bekräftades under de kommande månaderna”, säger Cavaglia. För att uppnå optimal förbrukning är de här Actros-lastbilarna utrustade med PPC (Predictive Powertrain Control). ”PPC i kombination med Eco Roll är som gjort för de bergiga motorvägssträckor som våra lastbilar kör dagligen. Vi har konstaterat att utrustningen minskar förbrukningen avsevärt.”

För att hålla koll på vagnparkens driftskostnader är det viktigt att man har bilar som ligger i framkant tekniskt sett, men det är inte det enda som räknas. Spinelli tillämpar en heltäckande strategi som även omfattar ett komplett servicepaket, nämligen vagnparksadministration med hjälp av FleetBoard och de kurser i EcoDriving som Profit Academy anordnar. Cavaglia säger: ”Vi använder sedan en tid tillbaka FleetBoard och integrerar löpande nya funktioner för att förbättra kontrollen över vagnparken. Vi har även tagit med EcoTraining-kurserna i vårt utbildningsprogram för förare, och de första resultaten är positiva. Naturligtvis håller Spinelli ett extra öga på de faktorer som påverkar bränsleförbrukningen, och de förare som uppnår bäst resultat får en månatlig bonus.”

Foto: Michele Latorre


Kontakt

Valentino Caviglia, Gruppo Spinelli
Tel.: +39/01065701
E-post: info@gruppospinelli.com

www.gruppospinelli.com

Ännu inga kommentarer