RoadEfficiency: Maximal säkerhet

Ekonomi och logistik

Hög säkerhet.

Maximal säkerhet hör också till det nya RoadEfficiency-konceptet från Mercedes-Benz Lastbilar. På nyttofordonsmässan IAA gör två säkerhetssystem premiär, nämligen den nya dödvinkelassistenten på högersidan och Active Brake Assist 4 som även kan känna av fotgängare som förflyttar sig. Båda säkerhetssystemen finns endast på Mercedes-Benz Lastbilar.

Exklusivt: Active Brake Assist 4 + dödvinkelassistent på högersidan.
Förhindrad kollision – den nya dödvinkelassistenten på högersidan kan förhindra att fotgängare och cyklister till höger om lastbilen förblir oupptäckta. Det gör systemet genom att varna föraren till exempel med ett LED-varningsljus på A-stolpen.
Exklusivt: Active Brake Assist 4 + dödvinkelassistent på högersidan. Förhindrad kollision – den nya dödvinkelassistenten på högersidan kan förhindra att fotgängare och cyklister till höger om lastbilen förblir oupptäckta. Det gör systemet genom att varna föraren till exempel med ett LED-varningsljus på A-stolpen.
Förbättrad radarteknik – Active Brake Assist 4 är en vidareutveckling av föregångaren och kan varna föraren när en fotgängare rör sig framför förarhytten inom radarns avkänningsområde.
Förbättrad radarteknik – Active Brake Assist 4 är en vidareutveckling av föregångaren och kan varna föraren när en fotgängare rör sig framför förarhytten inom radarns avkänningsområde.


Active Brake Assist 4* är en vidareutveckling av den beprövade föregångaren. Systemet behåller dess funktioner och kan dessutom vid hastigheter upp till 50 kilometer i timmen samtidigt varna föraren och lösa ut en lätt inbromsning när fotgängare korsar lastbilens väg. Systemets handhavande och indikeringar är oförändrade. Active Brake Assist 4 arbetar dock med en förbättrad radarteknik, som för första gången använder en mätmetod för att detektera fotgängare som rör sig. Tekniken är stabilt konstruerad så att den ska fungera i alla väderleks- och ljusförhållanden med högsta möjliga tillförlitlighet. Active Brake Assist 4 kan med hög upplösning känna av hinder på ett avstånd upp till 250 meter och fotgängare upp till ett avstånd på 70 meter.

Som första lastbilstillverkare erbjuder Mercedes-Benz även dödvinkelassistenten på högersidan som har fotgängaridentifiering. Systemet kan hjälpa föraren genom att varna visuellt och låta varningsljud höras när fotgängare och cyklister rör sig, eller när det finns stillastående hinder till höger i fordonets varningszon, och en kollision är på väg att inträffa. Dödvinkelassistenten på högersidan kan dessutom varna föraren vid byte av körfält åt höger upp t.o.m. tillåten maxhastighet. Vid högre hastighet fungerar den som en filbytesassistent.

Mer information om RoadEfficiency

* Kan beställas till Actros, Arocs och Antos fr.o.m. 12/2016.

Ännu inga kommentarer