Nya Actros: RoadStars har besökt utvecklaren

Fordon & Teknologi

En ny era.

På årets IAA-mässa gjorde de succé och under den kommande våren kan de första bilarna levereras ut till kund: Med nya Actros har Mercedes-Benz Trucks tagit ett rejält kliv in i den digitala tidsåldern. RoadStars har fått en glimt av hur utvecklingen har gått till och visar vad det nya flaggskeppet går för.

Trucks you can trust. För att alla nya system ska uppfylla samtliga krav på tillförlitlighet måste nya Actros klara av miljontals kilometer på teststräckor. Här är det kullersten med regnsprinkler på Utvecklings- och försökscentrum (EVZ) i Wörth.

Så många mil som i år har Markus Wolf hittills aldrig rullat på Europas mindre landsvägar. Hans bas är egentligen Utvecklings- och försökscentrum (EVZ) på Mercedes-Benz fabrik i Wörth. Men den här våren har testföraren inte kört lika många rundor på den doserade testbanan som vanligt. I stället har han kört sin testbil, utrustad med speciell mätteknik, i skytteltrafik mellan Portugal och Skandinavien. Hans uppgift har varit att testa nya Actros in i minsta detalj.

”Vi har kört otroligt mycket utanför de stora vägarna för att få ihop så många testkilometer som möjligt från så många olika trafik- och vägförhållanden som det bara går”, berättar den 48-årige Daimler-medarbetaren. ”Detta småkörande tvärs igenom länderna med en massa rondeller och kurviga vägar blir väldigt ansträngande i längden. Men nya Actros har en hel del som hjälper till att hålla föraren pigg och alert.” Och förbrukningen på en låg nivå, bör tilläggas.


Låga kostnader tack vare Predictive Powertrain Control.

Under körningarna hade Markus Wolf och de ansvariga ingenjörerna bland annat i uppdrag att göra den förutseende farthållaren Predictive Powertrain Control (PPC) ännu bättre. Det är delvis tack vare det arbetet som nya Actros också förbrukar upp till fem procent mindre bränsle på långkörningar än sin föregångare.

Systemet använder ett satellitbaserat positioneringssystem och mycket exakta digitala vägkartor, som numera inte bara innehåller uppgifter om topografin. Här finns också exakta kurvradier, de geometriska egenskaperna hos vägkorsningar och rondeller utanför motorvägarna samt vägskyltar och hastighetsbegränsningar på sträckan. På så vis kan Predictive Powertrain Control förbättra körsättet inte bara i nedförs- och uppförsbackar, utan även på kurviga landsvägar där det tidigare inte var optimalt att använda farthållare. ”Man kan undvika onödiga inbromsningar, accelerationer och växlingar. Det sparar bränsle och underlättar mitt jobb som förare”, förklarar Markus Wolf.Men innan detta blev möjligt fick de första nya test-Actros tillryggalägga åtskilliga testmil. Då var Markus Wolf och flera andra testförare involverade. Deras mål var att göra även de andra viktiga nyheterna i nya Actros, som Active Drive Assist, backspegelkameran MirrorCam, Active Brake Assist 5 och den nya Multimedia Cockpit klara för serieproduktion.

”De största kritikerna av en ny bil är alltid våra interna testförare”, säger Samuel Keller. ”Innan någon lastbil går till serieproduktion och därefter levereras ut till kund ligger det i deras händer att visa var det finns förbättringspotential. Lika petiga är kollegerna när det gäller nya system. Det är en hederssak.”

Samuel Keller är utvecklingsingenjör och samarbetar med chefsingenjören för nya Actros, som styr alla utvecklingsaktiviteter i projektet. Det innebär många avdelningar med hundratals personer och otaliga fördjupningsområden som ska samordnas.


Hardware-in-the-loop (HIL). I detta laboratorium har systemen i nya Actros kontrollerats in i minsta detalj, bland annat av ingenjörerna Jan Wirnitzer, Marco Rooney och Hans-Jürgen Gutmayer (från höger).
Hardware-in-the-loop (HIL). I detta laboratorium har systemen i nya Actros kontrollerats in i minsta detalj, bland annat av ingenjörerna Jan Wirnitzer, Marco Rooney och Hans-Jürgen Gutmayer (från höger).
Innovationer som standard. Test-Actros i ljustunneln i slutmonteringen på Mercedes-Benz fabrik i Wörth.
Innovationer som standard. Test-Actros i ljustunneln i slutmonteringen på Mercedes-Benz fabrik i Wörth.
Datavetare Joachim Weisbrod (t. v.) och utvecklingsingenjör Samuel Keller i laboratoriet Human Machine Interface.
Datavetare Joachim Weisbrod (t. v.) och utvecklingsingenjör Samuel Keller i laboratoriet Human Machine Interface.

Världsnyhet – semiautomatisk körning i en lastbil.

”Fokus hos nya Actros låg mindre på stål och järn, och mer på intelligenta mekatroniska system”, förklarar Samuel Keller. ”På det här området har Actros tagit ett jättekliv framåt!”

Ett exempel på detta är nya Active Drive Assist, en världsnyhet i en serietillverkad lastbil. Systemet kan erbjuda semiautomatisk körning i alla hastigheter. Active Drive Assist hjälper föraren och kan bromsa, gasa och styra automatiskt. Det ökar säkerheten och minskar stressen på framför allt motorvägar och motortrafikleder.


60 innovationer finns monterade i nya Actros.


”Vad gäller automatisk inbromsning och acceleration hade vi redan mycket erfarenhet från avståndshållaren med Stop-and-Go-funktion”, berättar Samuel. ”Därför kunde vi snabbt uppnå bra resultat här.” Den huvudsakliga uppgiften var därför att finjustera styregenskaperna. ”För att få systemet till vad det är idag behövde vi köra, köra och åter köra. Här har våra testförare verkligen gjort ett jättejobb både på EVZ i Wörth och ute på vägarna.

Resultatet är att Active Drive Assist ökar komforten för föraren som kan köra mer avspänt. Systemet bromsar inte bara in nya Actros om den kommer för nära ett framförvarande fordon och accelererar upp den till förinställd hastighet igen. Den håller också aktivt kvar lastbilen i sin körbana. Här orienterar sig systemet efter körfältslinjerna på båda sidorna av vägen med hjälp av en kamera. Bra för säkerheten: Även när föraren har avaktiverat Active Drive Assist och lastbilen riskerar att tappa kursen, varnas föraren visuellt och med ljudsignaler. Funktionen Lane Departure Protection – också en nyhet – för tillbaka bilen på rätt kurs igen genom aktiva styringrepp.


Endast hos Mercedes-Benz Trucks: MirrorCam som standard.

Liksom Active Drive Assist gör den nya MirrorCam världspremiär i lastbilsbranschen. Detta innovativa system har krävt otaliga försök i laboratorier och på teststräckor. ”Det gällde tillförlitligheten i systemet och helt konkreta saker som optimal placering av displayerna, bildskärmarnas storlek och indikeringarnas synlighet i mörker”, menar Samuel Keller. ”Därför var det nödvändigt med körningar på teststräckor och allmänna vägar, så att vi kunde vara säkra på att systemet verkligen levde upp till de förbättringar som vi strävade efter.”


I stället för de vanliga backspeglarna arbetar MirrorCam enbart med digitalkameror och displayer. Kamerorna sitter i takramen på båda sidorna. Bilderna visas på två stora displayer, som sitter på A-stolparna i hytten. En positiv sidoeffekt är att föraren får fri sikt snett framåt, förbi A-stolparna, vilket ger ett större synfält – ovärderligt vid körning i rondeller och korsningar.

Föraren får stöd av flera hjälpfunktioner i MirrorCam: I kurvor svänger bilden på den inre displayen med och ger optimal sikt över hela trailern. Det är en avsevärd förbättring jämfört med ett vanligt spegelsystem. Vid körning rakt fram finns avståndslinjer som ger en bättre uppskattning av bakomvarande trafik. En särskild rangeringsvy hjälper föraren att få bättre överblick: På den övre delen av displayen visas omgivningen nära bilen och på den nedre delen omgivningen på längre avstånd. Om det finns en död­vinkelassistent på högersidan visar MirrorCam display även varningsinformation i kritiska körsituationer.

”MirrorCam innebär en enorm förbättring när det kommer till säkerheten och manövreringen av bilen”, bekräftar testföraren Markus Wolf. Men även vad gäller aerodynamiken bjuder backspegelkameran på stora fördelar. Det är en av de viktigaste anledningarna till att nya Actros förbrukar upp till tre procent mindre bränsle på motorvägar och motortrafikleder än sin föregångare. Det innebär stor besparingspotential för många logistikföretag.


Den nya Multimedia Cockpit är en revolution för förararbetsplatsen.

I stället för det klassiska kombiinstrumentet med hastighetsmätare, varvräknare, bränslemätare och den vanliga kontrollpanelen i instrumentbrädan har nya Actros två stora skärmar. Dessa är hjärtat i den nya Multimedia Cockpit.

Samuel Keller: ”Gränssnittet mellan människa och maskin i nya Actros är en interaktiv dator, som arbetar uppkopplat och som föraren kan använda på många olika sätt för att förenkla arbetet och livet i lastbilen.”


Upp till 5% procent mindre diesel på landsväg och upp till 3 % på motorväg förbrukar nya Actros, bland annat tack vare förbättrad aerodynamik och optimerad Predictive Powertrain Control.


Allt som Multimedia Cockpit har ett erbjuda har ingenjörerna testat grundligt och förbättrat steg för steg med hjälp av ett stort antal försökspersoner. Försöken har ägt rum i en särskild körsimulator i HMI-laboratoriet (HMI = Human Machine Interface) i Untertürkheim. ”Det gällde manöverkoncept, ergonomi och förstås design”, berättar Samuel. ”Den nya Multimedia Cockpit har en modern design, flera nya funktioner och en logisk menystruktur som ökar kör-, arbets- och manöverkomforten.”

Huvuddisplayen bakom ratten är i färg och har hög upplösning och visar all information om lastbil, körsituation och drift tydligt och överskådligt. Den andra displayen sitter på instrumentbrädan och fungerar som en pekskärm. Med denna kan andra funktioner i lastbilen, som belysning, infotainment och telefoni, styras enkelt.


Nytt Human Machine Interface. Utifrån den vanliga förarplatsen har ingenjörer och designer tagit fram en digital kommandocentral i nya Actros. Detta blir extra tydligt i den nya Multimedia Cockpit.
Nytt Human Machine Interface. Utifrån den vanliga förarplatsen har ingenjörer och designer tagit fram en digital kommandocentral i nya Actros. Detta blir extra tydligt i den nya Multimedia Cockpit.
Intuitiv användning. Testförare Markus Wolf och utvecklingsingenjör Matthias Lang går igenom menyerna i Multimedia Cockpit innan de testar nya Actros på vägen.
Intuitiv användning. Testförare Markus Wolf och utvecklingsingenjör Matthias Lang går igenom menyerna i Multimedia Cockpit innan de testar nya Actros på vägen.

Huvuddisplayen och den sekundära pekskärmen kan även styras via den nya multifunktionsratten med Touch Control Buttons. Genom att svepa och trycka kan föraren använda de båda skärmarna från ratten på ett säkert sätt, även under körning.

De flesta av de tidigare hårdvaruknapparna kan nu manövreras via pekskärmen. Särskilt i samspelet med olika till- och påbyggnationer ger det stor flexibilitet och smidigare manövrering. Flera anslutningsmöjligheter för mobila enheter ökar arbets- och användarkomforten i Multimedia Cockpit ytterligare. Utöver två usb-uttag ingår handsfree via Dual Bluetooth, som gör att du kan ansluta två mobiltelefoner, samt integrering av smartphone via Apple CarPlay eller Android Auto. Ytterligare en fördel: Med hjälp av de klassiska DTCO- eller Fleetboard-förarkorten kan upp till sex förarprofiler sparas i Multimedia Cockpit.

Multimedia Cockpit i nya Actros kan byggas ut till en interaktiv cockpit som har ännu mer utbyggd sammankoppling och ännu fler funktioner. Huvuddisplayen är också betydligt större.


Den Multimedia Cockpit interactive innehåller ett navigationssystem med vägmärkesassistent och Remote online för styrning och kontroll av funktioner i bilen via smartphone. Utöver komforttelefoni ger den nya förarplatsen också möjlighet till trådlös laddning av smartphones.

Systemet är utformat för maximal uppkoppling: Bilar med Multimedia Cockpit interactive kan anslutas till Mercedes-Benz Truck App Portal, och kan därmed användas med komfort- och effektivitetshöjande appar.


RoadEfficiency var ledordet under utvecklingen av nya Actros. De över 60 innovationerna strävar alla mot att kunden ska kunna köra sin lastbil med största möjliga effektivitet. RoadEfficiency-konceptet bygger på tre pelare: låga totalkostnader, hög säkerhet och flexibel fordonsanvändning.

Nya Active Brake Assist 5 med förbättrad personidentifiering.

Ytterligare en höjdpunkt i nya Actros är nya Active Brake Assist 5. Denna nödbromsassistent arbetar nu med en kombination av radar- och kamerasystem. På så sätt har bland annat systemets förmåga att reagera på fotgängare förbättrats i hastigheter upp till 50 km/h. Inom systemgränserna kan Active Brake Assist 5 inte bara reagera med en full inbromsning inför fordon, utan även på personer som korsar vägen eller går i vägkanten.

”Samspelet mellan mjukvara och hårdvara måste förstås fungera fullt ut när det gäller säkerhets- och hjälpsystem”, säger Samuel Keller. ”Därför har vi testat alla system i Actros i Hardware-in-the-loop om och om igen innan de monterades i bilen.” I detta laboratorium är alla aggregat utom motor, växellåda och axlar anslutna till varandra på samma sätt som i den verkliga bilen. Om man simulerar en automatisk full inbromsning så väser bromscylindrarna och bilens varningsblinker tänds. ”Då är det bra action här!” säger Samuel Keller.


”För mig som förare innebär nya Actros ett stort steg framåt vad gäller användarkomfort och säkerhet i vardagen ute på vägarna”, sammanfattar Markus Wolf.

Samuel Kellers utlåtande lyder: ”Vi pratar inte bara om automatisk körning och digitalisering, utan förverkligar dem i och med nya Actros. Det ger oss ett bra utgångsläge för att snart kunna integrera ännu mer framtidsteknik för kunden i lastbilen.”


Foto: Matthias Aletsee
Video: Martin Schneider-Lau

24 kommentarer

Parece una pasada ya se verá cuando se comercialice 👍
Översätt text
Die Entwickler sollten doch an die ADR Fahrzeuge denken und es hin bekommen dass die mirrorcams für diese Fahrzeuge zugelassen werden
Översätt text
Hallo zusammen,

alles sehr informativ! Respekt für die
wirklich wichtigen Dinge, die einen Fahrer entlasten und somit auch für mehr Sicherheit auf den Straßen beiträgt.

Översätt text
Dankeschön für dein Lob, Georg! Es freut uns, dass dir der Artikel gefällt! 😊
Översätt text
Raderad användare
Damit hat Mercedes-Benz seine Hausaufgaben gemacht und ist zu Recht Innovations- und Technologieführer. Ich freue mich schon darauf, den neuen Actros mal zu fahren.
Översätt text
Lijkt me erg cool om met die nieuwe actros te rijden en zeker met dat nieuwe systeem van de camera's als spiegels !! hebben ze echt een pracht systeem gemaakt !!👍👍
Översätt text
Super, doufám že příští rok zasednu za volant nového.... Přeji hodně úspěchů... 👍
Översätt text
Děkujeme za přání a budeme se těšit na Vaše dojmy! 😉👍
Översätt text
Na ja,dann braucht's mich in ein paar Jahren nicht mehr... Der fährt dann selber😭😭
Översätt text
Das ist sicher schön wenn man an so einem Tollen Fahrzeug mit Arbeiten kann ,würde mich auch Reizen!
Ich habe mir all das auf der Messe intensiv angesehen und auch erlesen was es gab und Neues gibt,ich glaube das ihr eine ganz tolle Leistung gebracht habt !
Für mich ist der Actros der beste LKW der auf den Straßen unterwegs ist .
Was ich nicht so schön finde ist das man in der Ausstattung viele Unterschiede macht und es in der 2;30 m Fahrerhaus Ausstattung vieles nicht bekommt was es in der Breiten Ausführungen gibt,schade , wir verbringen sicherlich eben soviel Zeit darin wie die Fahrer mit der großen Ausführung !
Vielleicht kann ja mal jemand darüber nachdenken, wir würden uns Freuen 😇😀


M.f.G. Udo Brill
Översätt text
UN EXCELLENT Camion assurément, un grand bravo pour les ingénieurs qui ont mis au point toute cette technologie.👍
Översätt text
Ze zijn vergeten om de camion ye testen in het fileverkeer in Antwerpen 😂😂 Daar ziet de koppeling pas echt af en de zenuwen van de chauffeur ook
Översätt text
Very interesting👍👍👌
Översätt text
Auf diese momentane Entwicklung habe ich nun fast 40 Jahre gewartet.
Wenn Ihr so weitermacht und über die Roadstars die Erfahrungen auf der Straße noch intensiever einfließen lassen könnt bin ich mir sicher, daß unser "STERN" noch lange hell auf der Straße leuchtet
wenn unser eigener schon lange erloschen ist. Hiermit möchte ich mich ganz herzlich für eine Entwicklungsarbeit bedanken, die seinesgleich wahrscheinlich noch lange sucht.
Mit kollegialem Gruß
Dieter Knauß

Ps: kann es kaum erwarten, bis ich "IHN" selbst fahren kann.
Översätt text
Dankeschön für deine tollen Worte, Dieter! ❤️
Översätt text
Todella hyvä juttu 👍
Översätt text
ciekawe rozwiązania , szkoda że nigdy nie zasiądę za sterami 👍😏😏
Översätt text
Wieder ein Bericht, der ein paar Details vom neuen Actros liefert 👍,
vielen Dank!
Gruß
Klaus

Översätt text
Gern, Klaus 😊
Översätt text
ΥΠΈΡΟΧΟ ΙΝΕ ΚΡΙΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟ ΧΡΉΜΑΤΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΙΣΟ ΕΝΑ ΟΠΟΣ ΕΓΟ ΤΟ ΟΝΙΡΕΒΟΜΕ ΚΑΛΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
Översätt text
Very interesting reading, thank you!👍
Översätt text
Sehr informativer u. anschaulicher Beitrag zu den neuen und verbesserten Systemen im "neuen" Actros 👍
Der "Neue" hat hiermit erneut und bereits auch schon durch die früheren Berichte zur IAA verstärkt Interesse bei mir geweckt, diesen LKW mal selbst zeitnah zu besichtigen und n. Mgl. dann auch praktisch "erfahren" zu können 👌
Leider werd ich da vermutl. jedoch nicht so schnell die Chance dafür bekommen, weil in den mir bekannten/vertrauten Fuhrparks kein derartiges Fahrzeug in absehbarer Zeit verfügbar sein wird -- schaade 😕😢
Wird wohl irgendwann mal wieder auf ein entsprechendes (Eco/Profi ?) Fahrtraining (... lang ists her !) bei MB in Wörth hinauslaufen, um alle Feinheiten des "Neuen" dann doch mal reel "erfahren" zu können ?!
Översätt text
Danke !
Das ist mal wieder ein sehr Interessanter und Lehrreicher Beitrag . Ich freue mich das Mercedes die LKW Entwicklung so kontinuierlich voran treibt.
Grüße von Mercu .
Översätt text
😊
Översätt text