Nya Arocs

Det viktigaste i sammanfattning.

Nya Arocs är kompromisslöst anpassad till förarnas och företagarnas behov. På följande sidor hittar du alla viktiga data om bilen och om våra service- och tjänsteerbjudanden.

Fordon

Det viktigaste i sammanfattning.

Nya Arocs är kompromisslöst anpassad till förarnas och företagarnas behov. På följande sidor hittar du alla viktiga data om bilen och om våra service- och tjänsteerbjudanden.

Mer info

Service och Tjänster

Servicetjänster för ökad effektivitet.

Ett omfattande utbud av service och servicetjänster bidrar till förbättrad fordonstillgänglighet och lägre totalkostnader för alla användningsområden inom entreprenadtrafiken.

Mer info

Observera att de bilder och uppgifter som visas här är från juni 2013. Bilderna är bara exempel och visar inte originalbilarnas faktiska och aktuella tillstånd. Kontakta din Mercedes-Benz återförsäljare för mer information.