Initiering

Om du kör mer effektivt kan du bygga mer effektivt.

Under utvecklingen och konstruktionen av Arocs utfördes flera tekniska åtgärder med ett och samma mål, nämligen att öka effektiviteten. Det innebär helt enkelt lägre förbrukning och lägre kostnader. Från dag ett, och så länge du använder lastbilen.

Mer info

BlueEfficiency Power

BlueEfficiency Power – lägre bränsleförbrukning och mindre miljöbelastning.

Nya Arocs har flera innovativa lösningar som sänker förbrukning och koldioxidutsläpp. Grunden utgörs av BlueEfficiency Power från Mercedes-Benz Trucks – teknik och tjänster som bidrar till att spara bränsle och minska miljöbelastningen.

Mer info

Bränsleförbrukning

Mer kraft och mindre utsläpp.

Märkbart reducerad förbrukning utan att kompromissa med robusthet, kraft och uthållighet. Nya Arocs visar hur det går till.

Mer info

Förbrukningsreducerande åtgärder i översikt

Förbrukningsreducerande åtgärder i översikt.

När vi utvecklade Arocs gjorde vi allt för att minska bränsleförbrukningen.

Mer info

Reparation, service, totalkostnad

Högre effektivitet, även vid service och reparation.

En robust konstruktion som underlättar reparation och service, ökad livslängd för många komponenter och långa, belastningsberoende serviceintervaller som standard sänker kostnaderna för service och reparation. Som extrautrustning finns servicetjänster som kan sänka kostnaderna ytterligare.

Mer info

Påbyggnationsanpassning

Arocs – en lastbil att bygga vidare på.

Konstruktionen gör att Arocs kan erbjuda användningsanpassade påbyggnationslösningar för alla användningsområden inom bygg- och anläggningstrafik. Redan vid leverans och utan kompromisser.

Mer info

Påbyggnationsanpassning – Ramöverhäng och sluttvärbalkar

Ramöverhäng och sluttvärbalkar.

Stor flexibilitet Ramöverhäng i 300 mm-steg kan väljas från fabrik och slutbalken kan flyttas i 50 mm-steg (totalt högst 300 mm). Detta förenklar påbyggnationer och sparar pengar.

Mer info

Observera att de bilder och uppgifter som visas här är från juni 2013. Bilderna är bara exempel och visar inte originalbilarnas faktiska och aktuella tillstånd. Kontakta din Mercedes-Benz återförsäljare för mer information.