Initiering

En ny klass för extra last.

Med nya Antos kan du köra mer effektivt inom tung distributionstrafik än någonsin förr.

Mer info

Antos Loader

Lättare bil för tyngre last.

Lägre egenvikt och ökad nyttolast, från kylargrillen till sluttvärbalken. Antos Loader har konstruerats särskilt för kraven inom branscher där nyttolasten spelar stor roll.

Mer info

Antos Volumer

När det är volymen som räknas.

Nya Antos Volumer visar hur dagens dragbilar och jämnlastare måste vara byggda för att transporterna ska bli så lönsamma som möjligt.

Mer info

Observera att de bilder och uppgifter som visas här är från juni 2013. Bilderna är bara exempel och visar inte originalbilarnas faktiska och aktuella tillstånd. Kontakta din Mercedes-Benz återförsäljare för mer information.