Mercedes-Benz Actros: Kører økonomisk og skåner miljøet

Magasin

Mercedes-Benz Actros: Kører økonomisk og skåner miljøet.

En lastbil, der imponerer vognmænd på grund af den fordelagtige økonomi, chauffører på grund af de dynamiske egenskaber og den stærke trækkraft under igangsætning, samfundet på grund af de lave emissionsværdier – Mercedes-Benz Actros med den 2. generation af heavy duty-motoren OM 471 kan få modsætninger til at mødes. Eco-lastbilen er samtidigt en økologisk bevidst lastbil. Og det er ikke alene de tekniske data for lastbilen til langturskørsel, men også strenge testforløb et vidnesbyrd om.


En perfekt kombination af økonomi og økologi.

Et plus for vognmænd: Den udprægede rentabilitet.

En lastbil til langturstrafik har endnu aldrig været konstrueret så konsekvent med maksimal effektivitet for øje som Mercedes-Benz Actros. Den repræsenterer den største grad af rentabilitet i for sin klasse. Med introduktionen af den 2. generation af heavy duty-motoren OM 471 er det imidlertid lykkedes at sænke de i forvejen lave brændstofforbrugsværdier yderligere med op til tre procent.

Takket være den mest moderne motorteknik som f.eks. 2. generation af det enestående indsprøjtningssystem X-Pulse, en patenteret løsning, når det gælder udstødningstilbageføringen under samtidig regulering af turboladeren, en ultrapræcis egenudviklet og egenproduceret turbolader samt en lang række yderligere detaljerede foranstaltninger og en længere akseludveksling.

Rentabilitet betyder også maksimal robusthed: Fordi motoren er konsekvent for-styret, har flere komponenter kunnet bortfalde. Den røde tråd har været både simpel og logisk: Hvis noget ikke er monteret, kan det heller ikke blive slidt. OM 471-motorens udprægede pålidelighed udbygges hermed yderligere.

Et plus for chaufføren: Endnu mere dynamik.

Et mindre brændstofforbrug alligevel en øget dynamik for chaufføren bag rattet på Actros med den 2. generation af OM 471. En hurtig og stejl ydelsesstigning sikrer store trækkræfter under igangsætning samt under accelerationer, selv når det sker fra de laveste omdrejningstal. Allerede fra tomgangsomdrejningstal trækker motorerne med stor kraft, idet de når deres maksimale drejningsmoment tilnærmelsesvis allerede under 1000 o/min. 95 procent af den maksimale ydelse er f.eks. nu allerede til rådighed ved omkring 1300 til 1400 o/min., det nominelle omdrejningstal udgør nu 1600 o/min.

På trods af nominelt identiske maksimumværdier, når det gælder ydelse og drejningsmoment, arbejder motoren med betydeligt større kraft i det mest anvendte omdrejningsområde mellem 1000 og 1500 o/min.. Det giver fremragende køreegenskaber i praksis under alle tænkelige betingelser med et ekstremt bredspektret effektivt omdrejningstalsområde omkring 1000 o/min.

Et plus for samfundet: Skåner miljøet maksimalt.

Maksimal effektivitet er i forbindelse med tunge erhvervskøretøjer automatisk ensbetydende med den størst mulige miljøskånsomhed. Det lave brændstofforbrug i Mercedes-Benz Actros er foruden at være skånsom for vognmandens pengepung også skånsom, når det gælder ressourcerne: Ved et konventionel kilometertal på 130 000 km pr. år overvejende på krævende strækninger og under fuld belastning opnår Actros med den 2. generation af OM 471 en årlig brændstofbesparelse på omkring 1100 liter sammenlignet med forgængeren. Det svarer til en reduktion af CO2-emissionen for hver enkelt lastbil på omkring tre ton.

Ekstremt lange serviceintervaller ved motorolieskift og rensning af partikelfilteret skåner også miljøet. I forvejen er emissionsværdierne for Actros med udstødningsstandarden Euro VI allerede nået til detektionsgrænsen.

En forbrugsfordel på op til tre procent er dokumenteret i nøjagtige tests.

Den fremragende rentabilitet, når det gælder Mercedes-Benz Actros med den 2. generation af OM 471, har testingeniørerne fra forsøgsafdelingen i Mercedes-Benz bevist under strenge testforløb – og forbrugsfordelene er ikke en teoretisk, men derimod dokumenteret praktisk størrelse.

Under forsøget har man f.eks. gennem to årtier anvendt motorvejsstrækningen fra Stuttgart til Hamborg og retur som standardstrækning. Den 1520 km lange strækning er ikke alene en af de vigtigste hovedfærdselsårer i Centraleuropa, men har også en varieret profil. Bakkede etaper afløses af krævende bjergkørsel og flade distancer.

Daimler Trucks sammenligner ikke kun køretøjer af eget mærke med hinanden, men inkluderer også konkurrerende køretøjer. Objektive målinger forudsætter uden undtagelse en grundig forberedelse. F.eks. skal lastbilerne være direkte sammenlignelige, når det gælder motorydelse og drejningsmoment, gearkasse, akseludveksling samt reguleringssystemer som eksempelvis Predictive Powertrain Control (PPC). Også førerhuse, anhængere inklusive last og dæk skal være på et homogent niveau. En grundig undersøgelse af alle komponenter på ydelsesprøvestanden, vindtunnelmålinger for korrekt installation og indstillede aerodynamiske monteringsdele samt kalibrering af speedometer og brændstofmålesystem er yderligere forudsætninger for den interne sammenligningstest.

Der køres principielt under de samme betingelser med referencekøretøjet og under færrest mulige indgreb fra chaufførens side. Stabile randbetingelser som f.eks. at undgå kraftig trafik og miljøpåvirkninger eksempelvis i form af kraftig vind eller regn indgår også i testproceduren. Chaufførskifte og anhængerskifte udligner eksterne påvirkningsfaktorer.

For brændstofforbruget varierer trods alt med op til tre procent per cyklus afhængigt af forskellige påvirkninger som f.eks. vejrforhold eller trafikale forhold, selv under forudsætning af den mest grundige forberedelse. Disse forskelle udlignes ved gentagne målingskøreture og en detaljeret vurdering.

Grundig forberedelse gør det muligt at sammenligne.

Hvor vigtig den største grad af neutralitet er i forbindelse med sammenligningstests, kan illustreres med et antal værdier. En lastbils brændstofforbrug falder f.eks. under en indkøringsfase på ca. 80 000 km med omkring to procent. Dæktype og -fabrikat påvirker forbruget med omkring fem procent. Den samme forskel kan opstå på grund af forskellige profildybder. Skift mellem sommer- og vinterdiesel repræsenterer ligeledes en procentforskel i forbruget på omkring fem procent. Og endelig giver en reduktion af vægten med 1 ton en besparelse på omkring 1,5 procent i et 40 ton tungt sættevognstog til langtursanvendelse.

Foruden kontrollen med måleudstyr, der ikke kan manipuleres, beregnes brændstofforbruget også ved nøjagtig genoptankning. Her er det vigtigt altid at have samme position ved den identiske brændstofstander, at genoptanke nøjagtigt op til et fordefineret mærke samt at måle brændstoftemperaturen. En svingning i brændstoftemperaturen på omkring ti grader medfører en afvigelse på ca. 1 procent som følge af brændstoffets udvidelse. Det giver en forskel på fem liter ved en tankvolumen på 500 liter.

Ingeniørerne fra forsøgsafdelingen har taget højde for alle disse parametre blandt mange andre. Resultatet er entydigt: I praksis opnår Mercedes-Benz Actros med den 2. generation af motor OM 471 faktisk en brændstofforbrugsfordel på omkring tre procent. Samtidigt er forbruget også dokumenteret fordelagtigt i forhold til konkurrenterne. Actros præsterer faktisk en maksimal effektivitet sammenlignet med lastbilerne til langturstrafik i den pågældende klasse.


Sænket forbrug, større dynamik.

Med 2. generation af heavy duty-motoren OM 471 udbygger Mercedes-Benz Actros fra Daimler Trucks sit effektivitetsforspring yderligere. Brændstofforbruget falder nu yderligere med op til tre procent, samtidigt med at køredynamikken øges. Typeserien krones med en ny topvariant med en ydelse på 390 kW (530 hk) og et drejningsmoment på 2600 Nm. Og så er det lykkedes at gøre lastbilen endnu mere robust. Kort sagt: Den 2. generation af OM 471 sætter endnu en gang nye standarder inden for heavy duty-motorer.


Den sekscylindrede rækkemotor OM 471: Et nyt kapitel i bogen om motorkonstruktion.

Den perfekte kombination af rentabilitet og reduceret emission: I foråret 2011 foregreb Mercedes-Benz udstødningsstandarden Euro VI med præsentationen af en helt ny motorgeneration. Det første medlem af den 2. motorfamilie får navnet OM 471.

Heavy duty-motoren er indledningen på et helt nyt kapitel i bogen om konstruktion af motorer til tunge erhvervskøretøjer med sin innovative teknik og de hermed opnåede egenskaber. Den sekscylindrede rækkemotor med en slagvolumen på 12,8 liter imponerer med sin robuste konstruktion og kundevenlige tekniske nyheder. De væsentligste egenskaber er to overliggende knastaksler, det enestående common rail-indsprøjtningssystem med X-Pulse trykforstærkning, den asymmetriske turbolader, den kraftige motorbremse og udstødningsrensningen med SCR-teknik, udstødningstilbageføring og partikelfilter, som lever op til de restriktive Euro VI-udstødningsgasbestemmelser.

Fire år senere er det endnu en gang lykkedes motoringeniørerne at udbygge de gode egenskaber yderligere i OM 471. Det vigtigste mål: Motorkonstruktion med konsekvent fokus på lave driftsomkostninger.


Nyhed: Fem ydelsesklasser op til 390 kW (530 hk).

Mercedes-Benz OM 471 fås i fem grundvarianter:

Ydelse

Drejningsmoment

310 kW (421 hk) ved 1600 o/min

2100 Nm ved 1100 o/min

330 kW (449 hk) ved 1600 o/min

2200 Nm ved 1100 o/min

350 kW (476 hk) ved 1600 o/min

2300 Nm ved 1100 o/min

375 kW (510 hk) ved 1600 o/min

2500 Nm ved 1100 o/min

390 kW (530 hk) ved 1600 o/min

2600 Nm ved 1100 o/min

Varianterne med 310, 330 og 350 kW suppleres med tre såkaldte top torque-udførelser. I forbindelse med disse motorer kan den semiautomatiske gearkasse Mercedes PowerShift 3 ved behov frigive et 200 Nm højre drejningsmoment under kørsel i højeste gear. Det mindsker gearskiftehyppigheden og øger kombineret med en længere bagakseludveksling transporthastigheden uden at påvirke brændstofforbruget negativt.

Nyhed: Anden generation af indsprøjtningssystemet X-Pulse.

En væsentlig komponent i den 2. motorgeneration udgøres af den 2. generation af indsprøjtningssystemet X-Pulse, det enestående common rail-system med trykforstærkning i injektoren og fleksibilitet i indsprøjtningssystemet. Det maksimale railtryk er øget fra 900 til 1160 bar, hvilket giver et maksimalt indsprøjtningstryk på 2700 bar.

Indsprøjtningsdysen er udført med otte huller. En nyhed er desuden stempelfordybningernes ændrede geometri, den betydelige forøgelse af kompressionsforholdet fra 17,3:1 til 18,3:1 samt den reducerede udstødningstilbageføringsrate (AGR-rate). Resultatet af alle disse foranstaltninger er en yderligere forbedring af virkningsgraden i hele motorkarakteristikken. Og et betydeligt lavere brændstofforbrug. I tråd med den nye drejningsmomentkurve har forbrugskarakteristikkens topværdier bevæget sig i retningen af lave omdrejningstal.

Fordi motoren er konstrueret med konsekvent fokus på det lave brændstofforbrug, er NOx-emissionsværdierne til gengæld steget. Den nyskabende og effektive SCR-teknik i SCR-katalysatoren modvirker dette. Derfor ligger AdBlue-forbruget på omkring fem procent af brændstofforbruget og dermed på højde med de tidligere Euro V-motorer.

Omkostningsregnskabet er i balance: Det op til tre procent lavere brændstofforbrug resulterer i en blot let forøget mængde af det betydeligt billigere AdBlue til udstødningsrensning. Hver enkelt Mercedes-Benz Actros vil således med den 2. generation af motor OM 471 og et årligt kilometertal på 130 000 km ved langturskørsel samt et forbrug på cirka 28,5 liter pr. 100 km på en krævende vejstrækning med fuld last opnå en årlig besparelse på omkring 1100 liter brændstof og udstøde omkring tre ton mindre CO2.

Nyhed: Topmotormodel med 390 kW (530 hk).

Anden generation af X-Pulse med et betydeligt højere indsprøjtningstryk udgør samtidigt forudsætningen for introduktionen af den nye topmotorvariant af OM 471. Den præsterer en ydelse på 390 kW (530 hk) og et fremragende maksimalt drejningsmoment på 2600 Nm. Allerede knapt over tomgangsomdrejningstallet præsterer den nye motor et kraftfuldt drejningsmoment på hele 1600 Nm. Såvel den specifikke ydelse på 30,5 kW (41,4 hk) per liter slagvolumen og drejningsmomentet på 203 Nm per liter slagvolumen fortjener at blive fremhævet.

Nyhed: Et højt drejningsmoment allerede ved lave omdrejningstal.

Nyhed: Et højt drejningsmoment allerede ved lave omdrejningstal
Alle ydelsesvarianter af OM 471 opnår fordele med den nye indsprøjtning. Ganske vist er motorernes maksimale ydelses- og drejningsmomentværdier nominelt uændrede, men ydelses- og drejningsmomentkurverne i det nederste omdrejningstalsområde er betydeligt kraftigere og giver derfor motorerne en ny karakteristik. I alle ydelsesklasser opnår motoren allerede ved lidt mindre end 800 o/min et drejningsmoment på mindst 2000 Nm. Afhængigt af ydelsesklassen nås det maksimale drejningsmoment nu allerede mellem omkring 800 og 950 o/min.
Lignende udprægede fordele bemærkes derfor også, når det gælder de nye motorers effektkurver. Afhængigt af ydelsesvarianten nås 95 procent af den maksimale ydelse allerede ved omkring 1300 til 1400 o/min. Det nominelle omdrejningstal udgør nu 1600 o/min, men også i forbindelse med de hidtidige 1800 o/min ligger ydelsen blot en procent under maksimalværdien.

Det giver fremragende køreegenskaber i praksis under alle tænkelige kørselsforhold med et ekstremt bredspektret effektivt omdrejningstalsområde omkring 1000 o/min. Specielt ved lave omdrejningstal kan de i forvejen kraftfulde motorer nu placeres mindst en ydelsesklasse højere end hidtil.

Mercedes-Benz udnytter den nye karakterstik til at opnå en længere standardudveksling på bagakslen. Udvekslingen på i=2,533 sænker omdrejningstalsniveauet med tre procent. Det giver med dækdimensionen 315/70 R 22,5 et omdrejningstal på omkring blot 1150 o/min. ved en hastighed på 85 km/t. Samtidigt har motorerne et betydeligt større kraftoverskud på stigninger.

Nyhed: Patentbeskyttet udstødningstilbageføring.

Motor OM 471 har fra begyndelsen som noget særligt været udstyret med en asymmetrisk turbolader. For hurtigere opbygning af ladetrykket føres udstødningsgassen fra cylinder fire til seks direkte ind i turbinen. Mens der derimod fra cylinder et til tre ledes en defineret mængde udstødningsgas ind i udstødningstilbageføringen med henblik på reduktion af NOx-emissionen. Denne løsning er blevet yderligere udviklet på afgørende områder.

Som noget nyt er der langt fremme monteret et udstødningsgastilbageføringsspjæld i udstødningsmanifolden. Hermed kan fordelingen af udstødningsgas mellem udstødningsmanifold og turbolader nu reguleres trinløst og meget nøjagtigt i hele motorkarakteristikkens område. Det giver en effektiv termostyring og en generelt lavere udstødningstilbageføringsrate med positiv effekt for brændstofforbruget.

Såvel udstødningstilbageføringsraten som udstødningsgasflowet i retning af turbuladeren kan nu styres i overensstemmelse med motorens driftskarakteristik. Udstødningstilbageføringsspjældet åbner desuden med sin nye placering op for en helt ny asymmetrisk båndbredde: Efter behov kan mellem 0 og 100 procent af udstødningsgassen fra de tre fødecylindere tilføres til forbrændingen – hvilket er helt enestående inden for motorkonstruktion, hvorfor man også har patenteret løsningen.

Nyhed: Optimeret udstødningskvalitet med asymmetrisk indsprøjtning.

Den asymmetriske indsprøjtning er også en nyhed. Under normal drift forsynes injektorerne på alle seks cylindere i OM 471 med den samme mængde brændstof. Hvis regenerering af dieselpartikelfilteret er nødvendig på grund af lavere belastning, indstilles en højere udstødningstilbageføringsrate helt op til 50 procent for at øge udstødningstemperaturen.

For i så fald at forhindre ufuldstændig forbrænding med et tilsvarende højere antal sodpartikler i udstødningsgassen tilbageføres brændstofmængden til cylinder et til tre samtidigt trinløst ved en forøgelse af udstødningstilbageføringsraten, idet den samtidigt øges i cylinder fire til seks. I ekstreme situationer kan den indsprøjtede mængde reduceres helt ned til nul for de første tre cylindere, mens de øvrige tre cylindere arbejder under fuld gas. Det øger udstødningsgaskvaliteten og reducerer sodpartikelemissionen.

Nyhed: Egenproduceret turbolader med mesterlig virkningsgrad.

Den nye asymmetriske turbolader bidrager til en hurtig og høj ydelsesstigning. Den er udviklet af Mercedes-Benz og produceres på motorfabrikken i tyske Mannheim. Den egenproducerede turbolader sikrer de nøjagtige egenskaber i forhold til det, der kræves af OM 471. Turboladeren imponerer med sin fremragende virkningsgrad. De meget snævre tolerancer som standard sikrer den højeste grad af kvalitet og en lang levetid.

Som tidligere er den asymmetriske turbolader udstyret med en fast turbinegeometri. I teknisk henseende er denne variant en anelse mindre kompleks og dermed mindre fejldisponeret i forhold til eksempelvis en turbolader med variabel turbinegeometri. Det faktum, at der ikke anvendes en Wastegate-ventil, giver også en mere enkel udførelse.

Nyhed: Bortfaldne sensorer og for-styret drift giver endnu større robusthed.

Mercedes-Benz har i den 2. generation af OM 471 desuden ladet ladetrykreguleringen, udstødningsgastilbageføringssensoren og -reguleringen bortfalde. Motoren, som er termodynamisk optimeret ned i mindste detalje, drives komplet for-styret og arbejder derfor endnu mere effektivt. Samtidigt er motoren blevet endnu mere robust som følge af, at talrige komponenter og dele er bortfaldet.

Brændstofforbruget er reduceret med op til 13 procent på blot fire år.

Fremskridtene imponerer: Siden 2011 er det gennemsnitlige forbrug reduceret med op til 13 procent ved indførelsen af den ny Actros iht. Euro VI-udstødningsstandarden, den forudseende fartpilot Predictive Powertrain Control (PPC) og den 2. motorgeneration sammenlignet med forgængermodellen af Actros. Til sammenligning er det i erhvervskøretøjsbranchen almindeligt at opnå langfristede årlige fremskridt på omkring 1,0 til 1,5 procent – så Mercedes-Benz har virkelig bevist sine fremragende evner inden for teknik og innovation.

Den 2. motorgeneration kombinerer fremragende rentabilitet med usædvanligt fordelagtige ydelsesegenskaber. En fascinerende udvikling har hermed nået endnu et højdepunkt med denne motor.


Mercedes-Benz Actros: Maksimal effektivitet under langturskørsel i Europa.

Den er som ingen anden lastbil konsekvent konstrueret med fokus på lave brændstofomkostninger: En uovertruffen total pakke med teknik og service bidrager til, at Mercedes-Benz Actros med sin udprægede effektivitet sætter dagsordenen. Den fremragende rentabilitet har Actros blandt andet bevist i den såkaldte Fuel Duel, en brændstofforbrugstest gennemført i mere end 1500 vognmandsfirmaer i hele Europa. Med den 2. generation af Mercedes-Benz motoren OM 471 i Actros er Fuel Duel nu klar til næste runde.


Fuel Duel: Actros tåler at få sammenlignet sit forbrug.

Under Fuel Duel konkurrerer Actros mod de bedste lastbiler i vognmandsfirmaer, når det gælder brændstofforbruget. Igennem knap tre år har den efterhånden deltaget i mere end 1500 forbrugsdueller og dermed kørt omkring 7,5 millioner km. Resultatet er imponerende: Actros har vundet over 90 procent af disse dueller. Forbrugsfordelen i forhold til konkurrentmodellerne udgør gennemsnitligt over ti procent.

Og sådan fungerer Fuel Duel:Mercedes-Benz Actros udfører de samme opgaver som et konkurrerende køretøj i en vognpark og kører den samme rute med den samme last i to uger. Chaufføren får forinden grundige instrukser og ledsages indledningsvist af en fagmand. Herefter kører han alene og løser sine sædvanlige opgaver med Actros, understøttet af telematiksystemet FleetBoard.

Denne sammenlignende test af brændstofforbruget gennemføres i 22 lande, fra Finland til Italien, fra Spanien til Rumænien. Der anvendes 90 Actros lasbiler, primært sættevognstrækkere af typen 1842 LS og 1845 LS. Du kan til enhver tid følge med i resultaterne af konkurrencen på internettet.

Besøg adressen www.fuelduel.com, hvor der løbende registreres nye totalværdier og dokumenteres resultater fra de enkelte lande på de pågældende landes sprog. Nu går Fuel Duel til anden runde.Mercedes-Benz stiller også i år Actros med den 2. generation af motor OM 471 til rådighed som testkøretøj for vognmandskunderne.

Faktor brændstofforbrug: 30 procent af de totale omkostninger.

Bag rentabiliteten og de omkostningsfordele, der er forbundet med en Mercedes-Benz Actros, gemmer sig hårde facts. Brændstofforbruget udgør omkring 30 procent af den såkaldte Total Cost of Ownership (TCO), altså de totale omkostninger i hele levetiden for en lastbil til langturstrafik. Yderligere ti procent af TCO udgøres af service og reparationer.

Disse totalt 40 procent af TCO har en køretøjsproducent direkte indflydelse på. Andre faktorer som f.eks. personaleomkostninger (omkring en fjerdedel af de totale omkostninger) samt vognparkadministrationen, vejafgifter samt køretøjsafgifter og forsikringer – totalt også omkring en fjerdedel – har producenten ingen indflydelse på. Sammenlignet med disse omkostningsområder skubbes anskaffelsesomkostningerne for en lastbil med sin andel på omkring ti procent af TCO i baggrunden.

dslagsgivende faktor på bundlinjen tydeliggøres af et simpelt beregningseksempel: En reduktion af brændstofomkostninger på ti procent øger en transportvirksomheds margin med tre procent, en reduktion af omkostningerne til service og reparation med ti procent øger denne margin med yderligere en procent. Beregningen fungerer dog også omvendt: Lastbiler med unødvendigt høje omkostninger til brændstof, service og reparation ruinerer en transportvirksomheds margin.

Fremragende aerodynamik og økonomiske sekundære forbrugere.

Foruden sikkerheden samt betjeningsvenligheden og komforten for chaufføren er der med Mercedes-Benz Actros centralt fokus på rentabiliteten. F.eks. er førerhuset blevet optimeret ved 2600 timers ophold i en vindtunnel. Det har resulteret i et aerodynamisk perfektioneret grundskelet, hvilket især er tydeligt i forbindelse med StreamSpace-førerhuset. Det synlige vidnesbyrd om det aerodynamiske detaljearbejde er foruden monteringsdelene på førerhuset fra bugspoileren til dørblade, der er trukket helt ned til sideflapperne, og en kølerjalousi, som åbner eller lukker i overensstemmelse med motoren kølingsbehov. Og selv om det måske umiddelbart lyder utroligt, så sænker placeringen af trykluftshornet bag afdækningen brændstofforbruget med 0,2 procent.

Foruden motor, gearkasse og drivaksel er også de sekundære forbrugere i Actros trimmet for at opnå den højeste grad af effektivitet. F.eks. totrins-kompressoren, som desuden fortrinsvist arbejder under medløbskørsel. Eller trykluftstyringen E-APU med et højt forrådstryk i rørene og trykluftvinding under bremsning. Listen er lang. Det har medført et reduceret brændstofforbrug på op til fem procent for den i 2011 nyintroducerede Actros Euro VI sammenlignet med den i forvejen økonomiske forgængermodel.

Predictive Powertrain Control sænker forbruget med op til fem procent.

Listen med forbrugsreducerende foranstaltninger vokser desuden fortsat. En yderligere milepæl var introduktionen af Predictive Powertrain Control (PPC) i efteråret 2012. PPC – der også kaldes for en forudseende fartpilot – kombinerer GPS-oplysninger med tredimensionale kortdata. Det giver sammen med den nu perfekt udnyttede EcoRoll-funktion en køremåde, som er perfekt tilpasset til de topografiske forhold.

Med PPC accelererer, kører og skifter Actros gear som en forudseende chauffør med den største strækningsmæssige erfaring. Teknikken har dog i modsætning til chaufføren aldrig hverken formmæssige svagheder eller træthedsperioder, ligesom den kender næsten alle vejstrækninger og motorveje i Europa. Det giver igen en forbrugsfordel på op til fem procent.

Økonomisk totalvurdering, hvor der ikke udelukkende er fokuseret på drivlinen.

Det er med den 2. generation af Mercedes-Benz motor OM 471 muligt at opnå yderligere en forbrugsbesparelse på tre procent. Den er som ingen anden aktuel lastbildrivline konstrueret med konsekvent fokus på maksimal effektivitet.
Men lastbilens rentabilitet vurderes altid af Mercedes-Benz som en helhed, der strækker sig langt ud over den moderne brændstofbesparende teknologi. For man kommer ikke uden om den noget floskelprægede sandhed, som gælder i transportbranchen: En lastbil tjener kun penge, når den kører.
Derfor er den 2. generation af OM 471 med sin rendyrkede for-styrede drift og bortfald af en række komponenter endnu mere robust end de i forvejen meget pålidelige forgængermotorer.

Desuden opnår Actros ekstremt lange serviceintervaller på op til 150 000 km. F.eks. er det først nødvendigt at rense partikelfilteret efter 450 000 og derefter blot for hver 300 000 km. Den servicevenlige placering af alle aggregater reducerer servicebesøgenes varighed til et minimum.

Det enestående net af tjenesteydelser sikrer rentabiliteten.

Desuden kan hver eneste Mercedes-Benz Actros nyde godt af et enestående net af serviceydelser. Det begynder med skræddersyede finansieringskoncepter, fortsætter med praktiske garanti- og servicepakker og inkluderer også det mest tætforgrenede net af værksteder i Europa med kundevenlige åbningstider.

Telematiksystemet FleetBoard hjælper vognmænd med omfattende og praktiske serviceydelser, MercedesServiceCard sikrer en ukompliceret afvikling undervejs, og Service 24h er klar til at hjælpe døgnet og året rundt i hele Europa, hvis uheldet skulle være ude.

Så den, der har ansvaret for driften af en Mercedes-Benz Actros, er sikret rendyrket rentabilitet – helt frem til det senere eventuelle salg via TruckStore, der er Europas førende virksomhed inden for brugte lastbiler.

Endnu ingen kommentarer