RoadEfficiency: pełne wykorzystanie pojazdu dzięki Mercedes-Benz Uptime

Gospodarka i logistyka

Żadnych przestojów.

Nowa usługa serwisowa Mercedes-Benz Uptime zdalnie informuje klientów o stanie technicznym ich pojazdów i przekazuje konkretne zalecenia dotyczące postępowania. Pozwala to zmaksymalizować dyspozycyjność pojazdu poprzez unikanie awarii i przestojów w trasie oraz lepsze planowanie napraw i przeglądów – obserwujemy to na przykładzie firmy spedycyjnej Bay Logistik.

Tradycyjnie najlepsze osiągi. Bracia Markus i Michael Schaaf o ich rodzinnej firmie kultywującej tradycyjne szwabskie wartości: „Niskie koszty całkowite, wysoki poziom bezpieczeństwa oraz pełne wykorzystanie pojazdu są w naszym biznesie sprawami kluczowymi”.

Firma Bay Logistik z miejscowości Waiblingen (Niemcy) realizuje rocznie ponad 35 000 zadań transportowych na zlecenie przemysłu chemicznego. Samochody ciężarowe przedsiębiorstwa przewożą w ciągu roku około 600 000 ton towarów, pokonując przy tym łącznie prawie 25 milionów kilometrów. Około 200 pracowników Bay Logistik każdego dnia dąży do osiągnięcia wspólnego celu: zadowolonych zleceniodawców.

Wśród nich są liczni wymagający klienci z przemysłu chemicznego: Siedmiu na dziesięciu dużych, międzynarodowych producentów z branży chemicznej zaufało niezawodności Bay Logistik. Do tego dochodzi duża liczba małych i średnich firm chemicznych.

Stale rosnąca oferta obejmuje transport oraz magazynowanie granulowanych chemikaliów – zarówno luzem, jak i w opakowaniach. Wymagana do tego flota liczy dzisiaj ponad 700 jednostek. Składa się ze 120 ciągników Mercedes-Benz oraz całej palety różnych naczep silosowych, kontenerów ciśnieniowych i naczep cystern.

Obecnie zasadniczy wpływ na działalność Bay Logistik mają rosnąca koncentracja zakładów produkcyjnych oraz redukcja kosztownych powierzchni magazynowych w branży chemicznej. Firma często przewozi duże ilości drogich półproduktów. Awaria jednego pojazdu może w niekorzystnym przypadku sparaliżować pracę olbrzymiego zakładu chemicznego. Dlatego kluczowa dla sukcesu biznesowego Bay Logistik jest maksymalna dyspozycyjność stosowanych pojazdów.

Aby ową dyspozycyjność zwiększyć, menadżer floty Sascha Schmieder i jego koledzy od półtora roku w ramach pilotażowego projektu korzystają z nowej usługi Mercedes-Benz Uptime. Dla „Mercedes-Benz Transport” Sascha Schmieder wyjaśnia zasadę działania usługi oraz wynikające z niej korzyści na podstawie trzech poniższych przykładów z praktyki.

Menadżer floty Sascha Schmieder o usłudze Mercedes-Benz Uptime:
„Znamy to z Formuły 1: Ekipa serwisowa wcześniej niż kierowca dowiaduje się, że z pojazdem jest coś nie tak, a inteligentna analiza danych diagnostycznych jest często kluczem do zwycięstwa. Podobnie jest w przypadku Mercedes-Benz Uptime. Usługa informuje mnie o stanie technicznym naszych ciągników. W ciągu kilku minut od wystąpienia usterki w pojeździe otrzymuję informacje dotyczące tego zdarzenia. Poza tym otrzymuję też informację o oczekiwanych reakcjach pojazdu, takich jak np. redukcja mocy silnika czy ograniczenie prędkości jazdy, a także zalecenie dotyczące postępowania w celu rozwiązania problemu. Dzięki odpowiednio wczesnemu powiadomieniu zyskuję czas, który jest z reguły potrzebny do tego, aby uniknąć unieruchomienia pojazdu na trasie, zdążyć jeszcze wykonać zlecenie transportowe na czas oraz uniknąć niepotrzebnych dodatkowych kosztów”.


Natychmiastowe rozpoznanie pilnej potrzeby naprawy, unikanie awarii.

Tak to działa.

Usługa Mercedes-Benz Uptime w sposób ciągły sprawdza zdalnie stan techniczny układów pojazdu. W przypadku, gdy lada chwila grozić będzie awaria samochodu, niezwłocznie powiadamiane jest Mercedes-Benz Customer Assistance Center (CAC) w holenderskim Maastricht. Stamtąd następuje natychmiastowy kontakt telefoniczny z pracownikiem firmy przewozowej wskazanym przez klienta. Pracownicy CAC przekazują konkretne zalecenie dotyczące dalszego postępowania i wraz z przedstawicielami firmy przewozowej omawiają możliwości uniknięcia awarii i przestoju pojazdu, a następnie wdrażają środki zaradcze.

Jeżeli konieczna jest naprawa, wówczas ustalane jest zatrzymanie w którymś z warsztatów serwisowych położonych na zaplanowanej trasie przejazdu samochodu ciężarowego. Centrum CAC wskazuje odpowiednie punkty serwisowe, ustala ich dostępność czasową, a nawet jest w stanie sprawdzić, czy w magazynie danego warsztatu serwisowego są potrzebne części zamienne. Następnie po uzgodnieniu z klientem do wybranego warsztatu serwisowego wysyłane jest zlecenie na wykonanie konkretnych prac naprawczych, dzięki czemu warsztat może się zawczasu przygotować na nadchodzącą naprawę.

Procesy te dopasowywane są do planowanych czasów załadunku i rozładunku zestawu drogowego. W idealnym przypadku naprawa dokonywana jest w czasie wymaganej przerwy wypoczynkowej kierowcy. Dzięki temu można w dużym stopniu uniknąć zakłóceń w wykonaniu zlecenia przewozowego.

Samochód nie utknął na trasie. Nieprawidłowo działający czujnik wyzwolił komunikat o błędzie w pojeździe. Mechanik Sebastian Übele z serwisu Autohaus Lorinser zdołał zaopatrzyć ciężarówkę Jana Hettlinga w wymaganą część zamienną, zanim nastąpiło nieplanowane unieruchomienie pojazdu na trasie z powodu awarii.

Oto co mówi menadżer floty:
„Dzięki usłudze Mercedes-Benz Uptime otrzymujemy precyzyjne informacje oraz czas na rozwiązanie problemu, zanim wykonanie zlecenia transportowego stanie się niemożliwe. Przypominam sobie przypadek, gdy jeden z naszych pojazdów zgłosił usterkę, jednak potrzebna część zamienna nie była dostępna w najbliżej położonym punkcie serwisowym. Ponieważ przewoziliśmy wówczas towary wymagające terminowej dostawy, potrzebna część została przesłana do serwisu w mieście Frechen. Do tego czasu nasza ciężarówka mogła jeszcze kontynuować jazdę. Gdy dotarła do Frechen, wymagana część zamienna była już na miejscu. Naprawa trwała jedynie dwie godziny, a my zdołaliśmy jeszcze punktualnie dotrzeć do klienta. Innym razem dostałem telefoniczne powiadomienie z centrum CAC o niesprawnym czujniku ciśnienia doładowania i temperatury w jednym z pojazdów. Pracownica centrum była bardzo kompetentna i wskazała mi różne możliwe sposoby rozwiązania problemu. Ostatecznie udało się wymienić niesprawny czujnik już w naszym firmowym warsztacie serwisowym bez spowodowania jakichkolwiek opóźnień”.


Natychmiastowy kontakt. Customer Assistance Center (CAC) informuje menadżera floty Saschę Schmiedera o awarii w układzie dolotowym silnika w jednym z jego pojazdów. Wspólnie omawiane jest dalsze postępowanie. Z pomocą pracownika CAC zostaje zaplanowana pilna wizyta w warsztacie serwisowym i przekazana informacja kierowcy.
Natychmiastowy kontakt. Customer Assistance Center (CAC) informuje menadżera floty Saschę Schmiedera o awarii w układzie dolotowym silnika w jednym z jego pojazdów. Wspólnie omawiane jest dalsze postępowanie. Z pomocą pracownika CAC zostaje zaplanowana pilna wizyta w warsztacie serwisowym i przekazana informacja kierowcy.
Szybka naprawa. W czasie przerwy wypoczynkowej kierowcy mechanik samochodów ciężarowych Sebastian Übele usunął awarię w pojeździe. Cała akcja serwisowa była optymalnie przygotowana, ponieważ komunikat oprogramowania diagnostycznego zawierał wszystkie istotne informacje. Kierowca Jan Hettling może więc kontynuować swoją trasę zgodnie z planem, o czym informuje swojego menadżera floty.
Szybka naprawa. W czasie przerwy wypoczynkowej kierowcy mechanik samochodów ciężarowych Sebastian Übele usunął awarię w pojeździe. Cała akcja serwisowa była optymalnie przygotowana, ponieważ komunikat oprogramowania diagnostycznego zawierał wszystkie istotne informacje. Kierowca Jan Hettling może więc kontynuować swoją trasę zgodnie z planem, o czym informuje swojego menadżera floty.
Najlepsze przygotowanie. Mechanik samochodów ciężarowych z serwisu Autohaus Lorinser dzięki usłudze Mercedes-Benz Uptime zna dane diagnostyczne Actrosa oraz awarię jeszcze zanim ciężarówka do niego dotrze. Odpowiednie narzędzia i części zamienne są na miejscu, dzięki czemu naprawa może nastąpić od razu.
Najlepsze przygotowanie. Mechanik samochodów ciężarowych z serwisu Autohaus Lorinser dzięki usłudze Mercedes-Benz Uptime zna dane diagnostyczne Actrosa oraz awarię jeszcze zanim ciężarówka do niego dotrze. Odpowiednie narzędzia i części zamienne są na miejscu, dzięki czemu naprawa może nastąpić od razu.
Punktualna kontynuacja jazdy. Wymiana niesprawnego czujnika trwała jedynie 30 minut. Jan Hettling i jego Actros mogą o czasie wyruszyć w dalszą trasę. Jeżeli potrzebnej części zamiennej nie miałby na stanie serwis Lorinser, tylko inny punkt serwisowy, wówczas usługa Mercedes-Benz Uptime przekierowałaby pojazd właśnie tam.
Punktualna kontynuacja jazdy. Wymiana niesprawnego czujnika trwała jedynie 30 minut. Jan Hettling i jego Actros mogą o czasie wyruszyć w dalszą trasę. Jeżeli potrzebnej części zamiennej nie miałby na stanie serwis Lorinser, tylko inny punkt serwisowy, wówczas usługa Mercedes-Benz Uptime przekierowałaby pojazd właśnie tam.

Informowanie w czasie rzeczywistym, ułatwienie naprawy.

Tak to działa.

Oprogramowanie diagnostyczne pojazdu zgłasza problem, który jednak kierowca może w krótkim czasie samodzielnie rozwiązać, o ile otrzyma precyzyjną informację o tym, co się stało i co musi zrobić, aby temu zaradzić. Przykładowo, może chodzić o konieczną ręczną regenerację filtra cząstek stałych albo o oponę, w której jest zbyt niskie ciśnienie powietrza.

Zdarzenia oraz reakcje kierowcy są rejestrowane przez usługę Mercedes-Benz Uptime, a następnie udostępniane osobie odpowiedzialnej za flotę na internetowym portalu dla klientów oraz poprzez wiadomość e-mail. W ten sposób portal dla klientów Mercedes-Benz Uptime sprawia, że ukryte problemy i potencjalne przyczyny awarii są we właściwym czasie ujawniane.

Wykorzystywanie potencjałów – zarządzanie transportem FleetBoard.

Efektywna komunikacja z kierowcą wykracza dziś daleko poza proste telefonowanie. Rozwiązania z zakresu zarządzania transportem w systemie FleetBoard pomagają uprościć procesy i utrzymywać koszty koordynacji na najniższym możliwym poziomie. Menadżerowie flot, którzy zarządzają swoimi pojazdami za pomocą systemu FleetBoard, mogą planować zlecenia bezpośrednio na komputerze PC, zestawiać optymalne trasy przejazdu i za naciśnięciem przycisku przesyłać je wraz z wszelkimi informacjami dodatkowymi do urządzeń DispoPilot kierowców. Komunikaty o statusie można jednocześnie elastycznie i indywidualnie konfigurować odpowiednio do zadania transportowego. Pomagają one kierowcom w rejestrowaniu informacji dotyczących zleceń, tras czy jednostek opakowaniowych.

Cały proces transportowy jest efektywnie sterowany za pomocą płynnej i sprawnej wymiany informacji. Ponadto poprzez usługi internetowe FleetBoard (WebServices) zarządzanie transportem FleetBoard płynnie integruje się z oprogramowaniem używanym w przedsiębiorstwie. W ten sposób dane zarejestrowane przez kierowcę mogą być bezpośrednio opracowywane tam, gdzie są potrzebne. Wszystko to pozwala uniknąć niepotrzebnych czasów oczekiwania i zminimalizować błędy, tak aby pojazdy i kierowcy spędzali jak najwięcej czasu na przewozie towarów.

Oto co mówi menadżer floty:
„Przekazywane przez usługę Mercedes-Benz Uptime wskazówki, umożliwiające uniknięcie awarii oraz niepotrzebnych przestojów związanych z pobytem w warsztacie serwisowym są na wagę złota. Jeden z naszych kierowców całkiem niedawno miał na wyświetlaczu komunikat o usterce, wskazujący na problemy z układem oczyszczania spalin. W takim przypadku może się zdarzyć, że prędkość pojazdu zostanie automatycznie ograniczona do 25 km/h, ponieważ parametry spalin nie są już prawdopodobnie zgodne z przepisami. Od centrum CAC otrzymaliśmy wtedy wskazówkę, że kierowca może w kokpicie ręcznie uruchomić regenerację filtra cząstek stałych. Następnie poinstruowaliśmy odpowiednio kierowcę i zlecenie transportowe było uratowane. Dzięki zwartemu zestawieniu komunikatów usługi Mercedes-Benz Uptime dla każdego pojedynczego pojazdu możemy ponadto dużo wcześniej i sprawniej reagować na wolno postępujące defekty, a to pozwala zaoszczędzić sporo wydatków. Jeśli na przykład kilku kierowców wciąż dopompowuje koło w jednym i tym samym pojeździe, to wskazuje to na to, że grozi tu niebezpieczne i drogie uszkodzenie opony. Kiedy ja dowiaduję się o tym, mogę temu zaradzić”.

Regularna konserwacja. Mercedes-Benz Uptime staranie analizuje profil eksploatacyjny pojazdów. W wyniku zalecenia podanego przez tę usługę Jan Hettling ręcznie uruchomił regenerację filtra cząstek stałych. Jeśli filtr ten nie zostanie na czas zregenerowany, na przykład dlatego, że automatyczna regeneracja była wielokrotnie przerywana, wówczas po osiągnięciu określonego poziomu wypełnienia filtra niezbędna jest wizyta w serwisie.
Regularna konserwacja. Mercedes-Benz Uptime staranie analizuje profil eksploatacyjny pojazdów. W wyniku zalecenia podanego przez tę usługę Jan Hettling ręcznie uruchomił regenerację filtra cząstek stałych. Jeśli filtr ten nie zostanie na czas zregenerowany, na przykład dlatego, że automatyczna regeneracja była wielokrotnie przerywana, wówczas po osiągnięciu określonego poziomu wypełnienia filtra niezbędna jest wizyta w serwisie.
Szybkie rozwiązanie problemu. Po pojawieniu się stosownego komunikatu na wyświetlaczu Actrosa kierowca Jan Hettling sprawdza ciśnienie w oponach osi przedniej. Jednocześnie usługa Mercedes-Benz Uptime poprzez internetowy portal dla klientów udostępnia menadżerowi floty Saschy Schmiederowi wszelkie szczegóły dotyczące spadku ciśnienia w oponach.
Szybkie rozwiązanie problemu. Po pojawieniu się stosownego komunikatu na wyświetlaczu Actrosa kierowca Jan Hettling sprawdza ciśnienie w oponach osi przedniej. Jednocześnie usługa Mercedes-Benz Uptime poprzez internetowy portal dla klientów udostępnia menadżerowi floty Saschy Schmiederowi wszelkie szczegóły dotyczące spadku ciśnienia w oponach.

Optymalne planowanie napraw i przeglądów.

Tak to działa.

Wszelkie przeglądy i naprawy, które nie wymagają natychmiastowego wykonania, dzięki Mercedes-Benz Uptime mogą być przeprowadzane efektywniej. Chodzi tu przykładowo o powracające w regularnych odstępach czasu czynności serwisowe, takie jak wymiana okładzin hamulcowych, środków smarowych czy też filtrów, ale również o defekty funkcji komfortowych, takich jak na przykład klimatyzacja.

Informacje o tym usługa Mercedes-Benz Uptime automatycznie przekazuje do wybranego przez klienta autoryzowanego serwisu Mercedes-Benz. Ten na podstawie wszystkich otrzymanych danych jak najkorzystniej planuje nadchodzące prace naprawcze i serwisowe, kontaktuje się z klientem i uzgadnia z nim zawczasu dogodny termin, który jest optymalnie dopasowany do zaplanowanych tras oraz najbliższych potrzeb serwisowych. Pozwala to zminimalizować liczbę wizyt w serwisie, a tym samym przestojów, a jednocześnie zwiększyć dyspozycyjność pojazdu.

Poza tym usługa Mercedes-Benz Uptime zbiera informacje o takich parametrach eksploatacyjnych pojazdu, które ani nie mają wpływu na zdolność pojazdu do jazdy, ani nie wymagają późniejszej naprawy. Zaliczają się do nich na przykład informacje o chwilach, w których pojazd nie jest obsługiwany przez kierowcę w sposób ekonomiczny. Daje to menadżerowi floty szansę na to, aby przekazać kierowcom dokładną informację zwrotną i w razie potrzeby wdrożyć środki zaradcze.

Oto co mówi menadżer floty:
„Skonsolidowane raporty usługi Mercedes-Benz Uptime o każdym z naszych pojazdów są niezwykle wartościowe. Dzięki szczegółowym informacjom o ogólnym stanie technicznym oraz najbliższych potrzebach serwisowych mogę na czas wymienić lub wysłać do serwisu najbardziej rzucających się w oczy kandydatów, zanim konieczne będą drogie naprawy. Ponadto usługa wspomaga mnie przy monitorowaniu naszych standardów ekonomicznej jazdy. Daje to prawdziwą przewagę konkurencyjną. Również kierowcy są bardzo zadowoleni z usługi Mercedes-Benz Uptime. Nieplanowane przestoje należą już bowiem zasadniczo do przeszłości. A gdy już się zdarzy, że coś musi być zrobione w warsztacie serwisowym, to wszystko jest tam już perfekcyjnie przygotowane oraz załatwiane szybko i sprawnie”.

Doskonałe taktowanie. Z usługą Mercedes-Benz Uptime naprawy i przeglądy wykonywane są podczas wyznaczonych co do minuty przerw w jeździe – w maksymalnie krótkim czasie samochód ciężarowy powraca na trasę.
Doskonałe taktowanie. Z usługą Mercedes-Benz Uptime naprawy i przeglądy wykonywane są podczas wyznaczonych co do minuty przerw w jeździe – w maksymalnie krótkim czasie samochód ciężarowy powraca na trasę.
Zawsze pod kontrolą. Poprzez internetowy portal dla klientów Mercedes-Benz Uptime menadżer floty Sascha Schmieder (z lewej) monitoruje stan swojej floty. Tutaj też ustala on termin najbliższego przeglądu i łączy go z wymaganą naprawą instalacji klimatyzacyjnej.
Zawsze pod kontrolą. Poprzez internetowy portal dla klientów Mercedes-Benz Uptime menadżer floty Sascha Schmieder (z lewej) monitoruje stan swojej floty. Tutaj też ustala on termin najbliższego przeglądu i łączy go z wymaganą naprawą instalacji klimatyzacyjnej.
Optymalne zaopatrzenie w części zamienne. Po ustaleniu terminu wizyty w serwisie potrzebna część zamienna – o ile nie ma jej na stanie – jest dzięki usłudze Mercedes-Benz Uptime niezwłocznie przesyłana do firmowego warsztatu serwisowego lub też do autoryzowanego serwisu Mercedes-Benz. Dlatego jeszcze przed przyjazdem ciężarówki do serwisu mechanicy są doskonale przygotowani do wykonania wymaganych prac.
Optymalne zaopatrzenie w części zamienne. Po ustaleniu terminu wizyty w serwisie potrzebna część zamienna – o ile nie ma jej na stanie – jest dzięki usłudze Mercedes-Benz Uptime niezwłocznie przesyłana do firmowego warsztatu serwisowego lub też do autoryzowanego serwisu Mercedes-Benz. Dlatego jeszcze przed przyjazdem ciężarówki do serwisu mechanicy są doskonale przygotowani do wykonania wymaganych prac.

Zdjęcia: Matthias Aletsee

Więcej informacji na ten temat RoadEfficiency

 

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy