RoadEfficiency: Låga totalkostnader

Ekonomi och logistik

Nya motorer och ny drivlina sänker kostnaderna.

En central komponent i Mercedes-Benz RoadEfficiency är låga kostnader för kunden. Därför sänker den andra generationen av motorn OM 470, kombinerat med åtgärder på drivlinan, förbrukningen med upp till fem procent. När det gäller den andra generationens OM 471 ger de här åtgärderna en minskning på upp till tre procent.


Sänkta kostnader, ökad säkerhet och maximerad fordonsanvändning: En rad förbättrade produkter och innovativa tjänster presenteras för första gången på nyttofordonsmässan IAA 2016. Tillsammans utgör de det nya RoadEfficiency-konceptet för Mercedes-Benz Lastbilar. På RoadStars presenterar vi de tre komponenterna lägst kostnad, maximal säkerhet och Mercedes-Benz Uptime vid Spedition Bay.


Lägst kostnad: Låga kostnader för kunden.

När det gäller att sänka bränsleförbrukningen har de som arbetar med utveckling på Mercedes-Benz Lastbilar i åratal kämpat för varje minskad procentandel. Och de har lyckats: När nya Actros introducerades kunde förbrukningen redan 2011 sänkas med upp till fem procent jämfört med föregångaren. När PPC, den GPS-styrda farthållaren, infördes 2012 sänktes förbrukningen ännu en gång med upp till fem procent genom att den här intelligenta farthållaren började användas. 2015 kom så den andra generationen av motorn OM 471, som ytterligare sänkte Actros bränsleförbrukning med upp till tre procent.

På nyttofordonsmässan IAA 2016 kan vi nu se att ett flertal förbättrade detaljer i Actros nu återigen realiserar en minskning av bränsleförbrukningen med upp till tre procent. Farthållaren PPC (Predictive Powertrain Control) som är GPS-styrd, växellådan, styrservopumpen, generatorn och aerodynamiken är nu så optimerade att ännu mindre bränsle förbrukas.


Den andra generationens OM 470 sparar upp till fem procent bränsle.

Alla dessa åtgärder står även till förfogande på bilar med andra generationens OM 470. Resultat: I lastbilar med denna motor kunde bränsleförbrukningen till och med sänkas med upp till fem procent.

För kunder inom transportnäringen betalar sig Actros tyglade dieseltörst i kronor och ören, för den största utgiftsposten för en långtradare i fjärrtrafik är totalt sett bränslet. Ändå vrider Mercedes-Benz Lastbilar även på andra justerskruvar för att minska kostnaderna ännu mer och samtidigt maximera lastbilens utnyttjandegrad. Till detta räknas Actros tillförlitlighet och kvalitet. Den har ju så långa serviceintervall och höga restvärden. Och så har den ett brett utbud av tjänster.

www.mercedes-benz.com/roadefficiency


Sänka kostnaderna – med FleetBoards föraranalys.

Med FleetBoards föraranalys kan åkerichefer ta reda på vilken förare som kör med vilken lastbil, och vilken körstil föraren haft. Vid behov kan chefen sätta in utbildningsåtgärder för att sänka förbrukningen och minska slitaget. Föraranalysen visar till exempel hur mycket föraren använt den förutseende farthållaren PPC. I analysen kan åkerichefen se om föraren kör utan farthållare, med fartbegränsare eller med PPC. Dessutom kan förarens definierade hastighetstoleranser i övre och undre området analyseras, de så kallade hysteresvärdena. Med optimal inställning av hastighetstoleranser och användning av PPC, den GPS-styrda farthållaren, kan bränsleförbrukningen sänkas ännu mer.

Något som också åkerichefen kan se på föraranalysen är om föraren kör manuellt eller med automatik, och om han eller hon har aktiverat Mercedes PowerShift körläge Economy, Power eller Offroad. Slutligen dokumenterar föraranalysen även AdBlue-förbrukningen, som ju är ytterligare en viktig kostnadsfaktor vid godstransport på väg.

Ännu inga kommentarer