Trucking Milestones: 1974 – en LP 2224/6x4 på kabinresa

Serie: Trucking Milestones

Modul på väg.

1974 tar en LP 2224 upp färdiga garage med en tång – möjligt med hjälp av en finurlig konstruktion.

Ta upp, sätt på, sätt ned: Modultransporten klarade alla garage.
Ta upp, sätt på, sätt ned: Modultransporten klarade alla garage.
Ta upp, sätt på, sätt ned: Modultransporten klarade alla garage.
Ta upp, sätt på, sätt ned: Modultransporten klarade alla garage.
Ta upp, sätt på, sätt ned: Modultransporten klarade alla garage.
Ta upp, sätt på, sätt ned: Modultransporten klarade alla garage.
Ta upp, sätt på, sätt ned: Modultransporten klarade alla garage.
Ta upp, sätt på, sätt ned: Modultransporten klarade alla garage.

Världsrymden, oändliga vidder, året är 2200. Så ser äventyren ut för en modultransport. Som egentligen var i bruk redan 1974. Men inte i fjärran galaxer, utan på gatorna i och omkring Stuttgart. För i det här fallet är moduler inget annat än färdiga garage, vilket på den tiden just höll på att etablera sig. Transporten i fråga är en Mercedes-Benz med ett chassi av typen LP 2224 – en mycket speciell modell!


Mycket hydraulik, elektromagnetisk fjärrstyrning.

Det var firman Höschle som tillverkade garagen som modultransporten hämtade på tillverkningsstället och körde till slutdestinationen, utan att en kran behövdes.

Nödvändig ingrediens: en speciell hjälpram med skenor och en kranarm som man kontrollerade med en hydraulisk vinsch. Genom lyftpressar kunde kranen lyftas med en vinkel på 30 grader.

Hydrauliska gripanordningar längst fram syftade till att greppa garaget med tången.

Vikter i förarhytten gjorde att fordonet inte tippade bakåt. Föraren skötte allt detta med hjälp av en elektromagnetisk fjärrkontroll: en teknik som man åtminstone på den tiden säkert förväntade sig i ”äkta” rymdskepp.


Foto: Daimler AG

9 kommentarer