Trätransport. Josef Jaša satsar på Arocs 3351 utanför gatorna

Ekonomi & logistik

Timmerspecialisten.

Josef Jaša kom att arbeta med transport via timmerindustrin. Idag har han 12 stycken lastbilar i sin flotta – de flesta av dem kommer från Mercedes-Benz.

Robust arbetare. När det kommer till timmerlastning i terräng är Arocs 3351 precis den rätta lastbilen för Josef Jaša.
Robust arbetare. När det kommer till timmerlastning i terräng är Arocs 3351 precis den rätta lastbilen för Josef Jaša.
Robust arbetare. När det kommer till timmerlastning i terräng är Arocs 3351 precis den rätta lastbilen för Josef Jaša.
Robust arbetare. När det kommer till timmerlastning i terräng är Arocs 3351 precis den rätta lastbilen för Josef Jaša.
Robust arbetare. När det kommer till timmerlastning i terräng är Arocs 3351 precis den rätta lastbilen för Josef Jaša.
Robust arbetare. När det kommer till timmerlastning i terräng är Arocs 3351 precis den rätta lastbilen för Josef Jaša.

Vägen längs med skogens kant är inte lätt att köra – men för den robusta svarta Arocs 3351 som körs för Josef Jašas timmerföretag är det inget problem. Efter ungefär hundra meter når lastbilen den vidsträckta äng där rundvirket förvaras innan det transporteras till vidare förädling. Det treaxlade fordonet med sin högeffektiva hydrauliska gripskopa och speciella släpvagn är utrustat just för detta syfte. Det tar verkligen bara minuter för den erfarne föraren att röja undan lastningen av åtskilliga kubikmeter.


När rundvirket väl ligger i lastbilen kör Arocs kvickt tillbaka upp på skogsvägen. Där väntar ytterligare en Arocs. Till denna lastbil lastas virket för den vidare färden till platsen där det ska förädlas. ”Vi använder nämligen inte lastbilen med den speciella hydrauliska armen för längre sträckor, utan bara för det hårda arbetet i terräng”, berättar Josef Jaša.

Företagaren från tjeckiska Tachau har sysslat länge med virke. ”Långt innan jag kunde föreställa mig hur jag skulle ha en egen timmerfirma arbetade jag för ett internationellt företag inom träförädling.

Några år senare sa jag till mig själv: De här erfarenheterna kan jag använda i mitt egna företag. 2012 satte jag igång”, berättar Jaša.

Arbetet krävde sin passande lastbil. I början gav företaget andra speditionsföretag uppdraget att frakta timret. Efter en viss tid kunde Jaša så grunda sin egen fordonspark. ”Egentligen var det hela en slump. En bekant skulle avveckla sin transportfirma, och då kom jag på idén att köpa hans fordon. På så vis var jag inte längre beroende av andra transportföretag”, fortsätter Josef Jaša. 


”Enligt mig är Mercedes-Benz det bästa som marknaden har att erbjuda. Därför är jag glad att våra förare kan arbeta med bilar från märket.”

– Josef Jaša, företagare


Som så ofta är fallet var starten inte så enkel – företaget tog god tid på sig att växa. ”Först arbetade jag helt ensam, senare tillkom en kollega. 2015 hade jag redan sju anställda, och idag är vi uppe i 30 personer. Vår vagnpark har just nu tolv lastbilar”, säger Jaša belåtet.

Sedan 2015 kan han inte föreställa sig en flotta utan stjärnan, och idag dominerar de fordonsparken. Josef Jaša: ”Enligt mig är Mercedes-Benz det bästa som marknaden har att erbjuda. Därför är jag glad att våra förare kan arbeta med bilar från märket. Dessutom använder vi tjänster från Fleetboard. Systemet hjälper oss att bättre se hur förarna sköter jobbet, och den totala effektiviteten. På en marknad som är så starkt konkurrensutsatt som speditionsbranschen går inte annat.”


Foto: Lenka Foltýnová

8 kommentarer